Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych, jak również Państwa prywatności jest dla nas priorytetem. My, FIT Gesellschaft für gesundes Reisen GmbH jako Administrator tej strony internetowej chcemy Państwa niniejszą polityką prywatności zapewnić, iż wykorzystywane przez nas dane osobowe są odpowienio chronione oraz poinformować Państwa, jakie dane konkretnie wykorzystujemy w celu zapewniania jak najlepszych, inspirujących wrażeń podczas kolejnych podróży naszych klientów ze SpaDreams. Przestrzeganie wszelkich przepisów prawnych oraz zarządzeń związanych z ochroną Państwa danych osobowych jest oczywistością.

Administrator danych osobowych

My, FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH,  Ferdinand-Happ-Str. 28, 60314 Frankfurt, Tel. +49 (0) 69 40 5885-0, info@spadreams.pl, www.spadreams.pl zgodnie z art. 4 ustępu 7. Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jesteśmy odpowiedzialni oraz prawnie zobowiązani do poinformowania Państwa o celach, zakresie oraz rodzaju przetrwarzanych danych osobowych naszych klientów.  

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub zakresu wykorzystywania przez nas danych osobowych w naszej firmie, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych SpaDreams:

Klaus Pampuch
Unterbörsch 40c
51515 Kürten
www.five.consulting

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych oraz zakres i cel ich przetwarzania

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe objaśnienie jakie dane osobowe będą przez nas gromadzone i kiedy mogą one zostać wykorzystane.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych

Podczas przeglądania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystają, automatycznie prześle serwerom naszej strony internetowej konkretne informacje.

Owe informacje zostaną tymczasowo zapisane w tzw. logach. Logi tworzą protokoły wszystkich wyszukiwań użytkowników oraz odwiedzeń naszej strony interntowej, a także komunikatów o błędach. Następujące dane zostaną zapisane bez Państwa dodatkowych czynności do momentu automatycznego usuwania informacji:

 • adres IP używanego przez Państwa urządzenia
 • data oraz godzina odwiedzenia naszej strony internetowej
 • nazwa oraz URL pobranego pliku
 • adres strony internetowej, z której została odwiedzona nasza strona internetowa (Referrer-URL),
 • używana przeglądarka internetowa oraz ewentualnie system operacyjny Państwa komputera, jak również nazwa dostawcy usług internetowych

Gromadzenie danych dotyczących wyszukiwań stron internetowyh oraz zapisywanie uzyskanych infromacji w logach jest koniecznie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. W związku z tym sprzeciw użytkownika wobec przetwrzania danych osobowych nie jest możliwy.

Podczas korzystania z naszych stron interntowyh zostaną dodatkowo zapisane następujące informacje:

 • preferencje dotyczące podróży
 • informacje dotyczące aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • informacje dotyczące kliknięć na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji
 • sposób uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • preferencje społeczne, ogólne zainteresowania i aktywności.

Inne dane osobowe użytkowników nie zostaną zapisane podczas przeglądania naszych stron internetowych.

W przypadku, gdy kontaktujecie się Państwo z nami lub my kontaktujemy się z Państwem, bądź podczas udziału w promocjach, konkursach, czy też ankietach na temat naszych usług możemy gromadzić:

 • preferencje dotyczące podróży
 • informacje dotyczące aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • informacje dotyczące kliknięć na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji
 • sposób uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • preferencje społeczne, ogólne zainteresowania i aktywności
 • dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe
 • komentarze oraz opinie, podane przez Państwa podczas kontakru z nami, na przykład zapośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu, jak również poprzez wypełnienie online formularza
 • szczegóły wysyłanych przez nas i otwartych przez Państwa wiadomości e-mail i innego rodzaju komunikacji cyfrowej, włączanie ze wszelkimi zawartymi w nich linkamii, z których Państwo skorzystają
 • Państwa opinie i feedback udzielone w ankietach i kwestionariuszach klientów.

Przy zakupie i/lub zapytaniu dotyczącym oferowanych przez nas podróży oraz lub/oraz założeniu konta na naszej stronie internetowej możemy gromadzić następujące informacje

 • preferencje dotyczące podróży
 • informacje dotyczące aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • informacje dotyczące kliknięć na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji
 • sposób uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • preferencje społeczne, ogólne zainteresowania i aktywności
 • dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe
 • komentarze oraz opinie, podane przez Państwa podczas kontakru z nami, na przykład zapośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu, jak również poprzez wypełnienie online formularza
 • szczegóły wysyłanych przez nas i otwartych przez Państwa wiadomości e-mail i innego rodzaju komunikacji cyfrowej, włączanie ze wszelkimi zawartymi w nich linkamii, z których Państwo skorzystają
 • Państwa opinie i feedback udzielone w ankietach i kwestionariuszach klientów.
 • informacje pasażerskie, dane paszportowe, inne dane z dokumentu tożsamości
 • dane ubezpieczeniowe
 • istotne dane medyczne oraz wszelkie dane szczególne, wymagania związane z dietą, wyznaniem lub niepełnosprawnością
 • informacje na temat zakupów, włączając dokonane zakupy, czas i miejsce zakupu, sposób płatności, kredyty lub inne informacje dot. płatności
 • nazwa użytkownika oraz hasło zapisane w zaszyfrowanej postaci w celu zapewnienia ochrony konta naszych klientów
 • Jeśli zalogują się Państwo danymi innych mediów socjalnych, np. Facebooka, informacje dotyczące Państwa konta, czy też inne dane logowane nie zostaną nam przekazane. Otrzymamy jedynie Państwa adres mailowy oraz, jeśli podane, imię i nazwisko użytkownika. Bez Państwa zgody nie będziemy umieszczać postów na Państwa stronach w mediach socjalnych oraz przesyłać ich dalej do Państwa znajomych, kontaktów itd.

Inne źródła danych osobowych

 • Możemy korzystać z danych osobowych z innych źródeł, takich jak wyspecjalizowane firmy, które dostarczają informacje, inni świadczeniodawcy oraz partnerzy handlowi i rejestry publiczne.
 • Państwa firma ubezpieczeniowa, której agenci i personel medyczny mogą wymieniać z nami istotne dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych w sytuacji, w której jedna ze stron musi podjąć działania w imieniu lub w interesie innych klientów lub w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • W przypadku logowania się do naszych platform i usług internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+, wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Są to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia, lokalizacja oraz wszelkie informacje, które chcą nam Państwo udostępnić. Bez Państwa zgody nie będziemy umieszczać postów na Państwa stronach w mediach socjalnych oraz przesyłać ich dalej do Państwa znajomych, kontaktów itd.
 • Nie określamy Państwa dokładnej lokalizacji na podstawie Państwa adresu IP. Nie mniej jednak, istnieje możliwość, że Państwo sami podadzą adres lokalizacji za pomocą socjalnych mediów lub przez specjalnie przeznaczoną do tego funkcję stron internetowych.
 • Informacje, które udostępniają nam inni użytkownicy: czasem inni użytkownicy naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podają nam informacje o Państwu. Jeśli inni użytkownicy naszej strony internetowej lub apliacji mobilnej chcą zaprosić Państwa do korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub też gdy chcą podzielić się z Państwem informacjami o naszym serwisie oraz ofertach, możemy wykorzystać przekazane nam dane osobowe w celu wsparcia owych użytkowników. Możemy to zrobić jedynie w przypadku kiedu owi użytkownicy podadzą informację, że zgadzają się Państwo na taką formę komunikacji.

Udostępniane nam przez Państwa dane osobowe osób trzecich

 • Korzystamy z udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych osób trzecich, na przykład podróżujących
 • Udostępniając dane osobowe innych osób, powinni Państwo mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteście Państwo upoważnieni ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w naszym Serwisie

Powyżej opisane gromadzenie danych osobowych przeprowadzane jest zgodnie z art. 6 ust. 6 zd.1 lit.F Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit 1 RODO przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeśli jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Ponato gromadzenie danych osobowych odbywa się za wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit b RODO odnośnie działań przed zawarciem umowy, jak również zgodnie z art. 6 ust.1 zd.1 lit f.

Wykorzystywanie Państwa danych osobowych

Powyżej wymienione dane osobowe są wykorzystywane przez nas w niniejszych celach:

 • w celu zapewnienia sprawnego procesu rezerwacji podróży oraz bezproblemowego przebiegu wycieczki
 • w celu realizacji płatności
 • w celu pośrednictwa w usługach ubezpieczeniowych
 • w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych
 • w celu zapewnienia naszym klientom sprawnego połączenia internetowego
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz stabilności systemu
 • w celu zapewnienia wygodnego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb użytkowników korzystania z naszej strony internetowej
 • w celu zarządzania i ciągłego udoskonalania jakości korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych, programów lojalnościowych oraz innych usług
 • w celach marketingowych oraz w celu rozwoju firmy
 • w celu stałego udoskonalania i rozwijania palety produktów, usług, systemów IT, środków bezpieczeństwa, know-how oraz sposobów komunikacji z naszymi klientami
 • w celu przedstawienia Państwu za pomocą bezpośredniego marketingu interesujących propozycji podróży
 • w celu wysyłania elektronicznych reklam w ramach naszych serwisów klienta
 • w celu dopasowania za pomocą Państwa przybliżonej lokalizacji contentu naszej strony internetowej tak, aby owe informacje były istotne dla okolicy, miasta oraz kraju, w którym korzystają Państwo z komputera
 • w celu udostępnienia Państwu produktów oraz usług, które Państwo zamawiają i kupują
 • w celu lepszej komunikacji z Państwem oraz opracowania próśb, problemów, reklamacji zgłaszanych przez Państwa lub innych użytkowników
 • w celu nawiązywania kontaktów z naszymi klientami oraz jak najlepszego kształtowania go oraz w celu jak najbardziej dokładnych odpowiedzi na pytania naszych klientów
 • w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klienta
 • w celu zapewnienia naszym klientom możliwości wzglądu oraz zmiany zapisaych danych za pomocą tzw. portali self-service
 • w celu pomocy naszym klientom w wybraniu najbardziej odpowiadającej im podróży, na naszej stronie internetowej będziemy umieszczać anonimowe kometrarze oraz oceny
 • w celu ochrony Państwa danych osobowych oraz w celu zapobiegania oszustwom oraz innym czynom karalnym
 • w celu zarządzania i optymalizacji organizowanych przez nas konkursów oraz akcji promocyjnych
 • w celu zapobieganiu nadużycia naszego formularza kontaktowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych
 • w celu odpowiedniej reakcji na wszelkie niepokojące zakłócenia oraz inne podobne zajścia, również medycznej, czy też związanej z ubezpieczeniami natury
 • w celu zarządzania oraz optymalizacji wewnętrznych oraz zewnętrznych interfejsów, jak również procesów rozliczeniowych
 • w celu leszego zrozumienia Państwa potrzeb jako klienta i zapewnienia maksymalnego zadowolenia z oferowanych przez nas usług i komunikacji z nami
 • w celu spełnienia prawnych obowiązków, np. w przypadku zapytań rządu lub innych instancji

Państwa dane osobowe przetwarzane są w wyżej wymienonych celach. Nie wykorzystujemy gromadzonych danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej do pozyskiwania informacji o osobie naszych klientów.

Ponadto dbamy poprzez regularne kontrole i odpowiednie środki bezpieczeństwa o to, żeby gromadzone przez nas dane  nie dostały się w posiadanie osób trzecich.

Działania marketingowe za Państwa zgodą

Od czasu do czasu możemy wysyłać Państwu odpowiednie oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, między innymi pocztą email, na messengerze lub przez telefon. Możemy również wysyłać Państwu informacje o produktach i usługach innych firm, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Będziemy robić to tylko po wyrażeniu uprzedniej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych.

Przy rezerwacji lub rejestracji zostaną Państwo zapytani, czy chcą Państwo otrzymywać informacje marketingowe oraz o wybór sposobu kontaktu. Następnie zweryfikujemy ponownie przesłane nam przez Państwa dane dotyczące informacji marketingowych. Przykładowo prosimy Państwa przy rejestracji dla newslettera marketingowego o potwierdzenie adresu mailowego za pomocą postępowania Double Opt-in. Oznacza to, iż będą Państwo otrzymywać maile z informacjami marketingowymi wyłączenie po uprzedniej aktywacji linka wysłanego przez nas na podany adres mailowy. Owe wiadomości będziemy wysyłać do Państwa tylko za uprzednią Państwa zgodą na taką formę komunikacji.

Wyrażona przez Państwa zgoda jest prawomocna dla osób powyżej 16. roku życia. Wychodzimy z założenia, że osoby, które udzieliły zarejestrowały się w naszym serwisie i udzieliły zgodę na komunikację marketingową z nami, mają powyżej 16 lat lub posiadają obowiązującą zgodę opiekuna prawnego.

Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać więcej reklam, mogą nas Państwo również o tym poinformować. Oczywiście wybór należy do Państwa, ale jeśli uznacie Państwo, że nie chce Pan/Pani otrzymywać od nas informacji marketingowych, uniemożliwi to otrzymywanie wspaniałych ofert lub promocji, które mogą być interesujące. Nadal będziecie Państwo otrzymywać od nas informacje związane z zakupionymi usługami. Na przykład potwierdzenie dokonywanych rezerwacji i dostarczanie ważnych informacji na temat korzystania z naszych zakupionych produktów lub usług.

Rekomendacje produktów wysyłane pocztą mailową

Jako nasz klient otrzymujecie Państwo regularnie rekomendacje prouktów wysyłane przez nas drogą mailową. Owe rekomendacje będą Państwu wysyłane niezależnie od tego, czy otrzymujecie Państwo nasz newsletter, czy też wyrazili Państo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych wysyłanych droga mailową. Za pomocą wysyłanych przez nas maili chcemy udzielić Państwu informacji na temat produktów znajdujących się w ofercie naszej lub powiązanych firm, które mogłyby być dla Państwa interesujące ze względy na dokonane ostatnio zakupy. Jeśli nie chce Pan/Pani otrzymywać od nas więcej rekomendacji produktów na maila, może Pan/Pani to zmienić w dowolnym momencie. W tym celu należy użyć linka do zmiany ustawień, znajdującego się w stópce rekomendacji produktów.

Personalizacja doświadczeń naszych klientów

Chcemy mieć pewność, że wiadomości marketingowe (rónież reklama internetowa) odnoszące się do naszych produktów i usług, a także komunikacja pochodząca od naszych dostawców, partnerów handlowych dopasowane są do Państwa zainteresowań.

W tym celu możemy korzystać z automatycznie wygenerowanych i przekazanych nam danych osobowych, aby lepiej poznać Państwa zainteresowania, co z kolei pozwoli nam określić inne produkty, usługi i informacje, jakimi może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/-a. Pozwala to nam dostosować nasze wiadomości tak, aby stały się one bardziej interesujące i dopasowane do Państwa.

Używamy do tego dostępnym nam danych, takich jak potwierdzenia otrzymania i przeczytania wiadomości mailowych, informacje dotyczące Państwa komputera i połączenia internetowego, systemu operacyjnego, historii zamówień, daty i godziny odwiedziń naszej strony internetowej, jak również obserwowane przez Państwa produkty.

Śledzenie zachowań w sieci i dokonywanych zakupów pomaga nam lepiej zrozumieć Państwa jako naszych klientów, a to pozwala nam dostarczać spersonalizowane oferty i usługi.

Możemy również mierzyć poziom odpowiedzi na komunikację marketingową odnoszącą się do oferowanych przez nas produktów i usług, co pozwala nam oferować produkty i usługi, które lepiej spełniają Pańsrwa potrzeby jako klienta.

Bezpieczeństwo

Na naszych stronach internetwoych korzystamy z bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zazwyczaj jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli używana przez Państwa przeglądarka nie wspiera szyfrowania 256-bitowego, zostanie użuta technologia 128-Bit v3. Na podstawie symbolu klucza w górnej części syrony internetowej można rozpoznać, czy dana strona jest udostępniania w sposób zaszyfrowany.

Stosujemy ponadto odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa wewnątrz naszej firmy, które mają na celu ochronę Państwa danych przed ich zniszczeniem, nieupoważnionym dostępem osób trzecich, a także częściową lub całkowitą ich utratą. Wraz z postępem technologii, stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż przekazywanie danych w Internecie (np. podczas wysyłania niezaszyfrowanych wiadomości mailowych) może wykazać pewne niedoskonałości w ochronie danych osobowych. Całkowita ochrona przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych jest zatem niemożliwa.

Usuwanie danych

Państwa dane osobowe są zapisane w naszym systemie tak długo, na ile jest to konieczne ze względów prawnych oraz/lub na ile jest to konieczne w związku z przeznaczeniem zgromadzonych przez nas danych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną przez nas usunięte w bezpieczny sposób. Jeśli po upływe danego okresu owe dane będą dla nas istotne ze względu na firmowe potrzeby analityczne, historyczne lub też prawne, podejmiemy odpowiednie środki, by uczynić je anonimowymi.

Aktualizacja danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uprawnionyh interesów zgodnie z art.6 ust. 1 zd.1 lit f, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli wynika to z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw odności się do bezpośredniej reklamy. W ostatnim przypadku posiadają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które należy do nas zgłosić bez konieczności podawania dalszych przyczyn. Prosimy w związku z tym o kontakt mailowy privacy@spadreams.pl lub listownyFIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, Abteilung datenschutz, Ferdinand-Happ-Str. 28 in 60314 Frankfurt. W przypadku zgłoszenia ogólnego sprzeciwu nie możemy z Państwem kontynuować konwersacji.

Udostępnianie danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym

W celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług możemy udostępniać dane osobowe naszym dostawcom odpowiedzialnym za przygotowania do podróży, włączając w to linie lotnicze, hotele, firmy transportowe, firmy ubezpieczeniowe, agencje turystyczne pracujące w miesjcu docelowym wycieczki oraz ewentualnie inne zaangażowane biura pośredniczące.

Współpracujemy także ze starannie wybranymi dostawcami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, przechowywania i łączenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.

Może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, włączając udostępnienie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom oraz obniżenia ryzyka kredytowego.

Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, możemy wymagać od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakazać ich wykorzystywania dla własnych celów marketingowych.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Państwa i naszą rzecz.

Udostępnianie danych osobowym organom regulacyjnym

W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.

Niektóre kraje umożliwiają wjazd pod warunkiem przekazania swoich danych osobowych z wyprzedzeniem (np. w ramach porozumień Caricom API Data i amerykańskiego programu "Secure Flight Data"). Wymagania te mogą się różnić w zależności od celu podróży i radzimy je sprawdzić dla każdego kraju z osobna.

Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone. Jest to szczególnie istotne w przypadku prawnych zobowiązań do ochrony majątku oraz zapewnienia bezpieczeństwa podrózujących.

Powyższe wymogi musimy spełnić, aby zapewnić Państwu bezproblemową i sprawną podróż.

Udostępnianie danych osobowych dostawcom w ramach grupy Fit Reisen

Mamy prawo do wymiany danych osobowych w ramach grupy Fit Reisen. Należą do nich nasze firmy-córki (tz. organizacje, które znajdują się w naszym posiadaniu, czy tez pod naszą kontrolą) lub też spółki-matki (tzn. organizacje, w których posiadaniu, czy też pod których kontrolą znajduje się nasza firma) oraz ich spółki-córki.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się w celu ogólnej optymalizacji zadowolenia naszych klientów. Staramy się zminimalizowaać zakres przekazywanych danych osobowcych.

Udostępnianie danych doradcom oraz w przypadku ujawnienia kryminalnych działalności

Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim, które świadczą nam usługi. Zewnętrzni świadczeniodawcy pomagają nam np. w rozwijanu systemu IT, sporządzaniu analitycznych raportów o naszych produktach, usługach, i działaniach marketingowych, jak równiez w zakresie optymalizacji produktów i usług, a także badania rynku. Owe podmioty trzecie są zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych. W niektórych przypadkach trzeci świadczeniodawcy gromadzą Państwa dane jako samodzielny usługodawca (Administrator) w celu spełnienia prawnych wymagań, np. w przypadku określonej metody płatości lub przy realizacji płatności.

W przypadku przekazywania danych osobowych osobom trzecim, żądamy od nich bezpiecznego przechowywania danych osobowych naszych klientów. Osoby trzecie nie mogą wykorzystać przekazanych przez nas danych do własnych celów marketingowych.

Przekazujemy podmiotom trzecim dane osobowe naszych klientów tylko i wyłącznie w następujących przypadkach :

 • zgodnie z art.6 ust.1 lit a RODO udzielili Państwo na to jednoznaczą zgodę.
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 z.1 lit f RODO)
 • w przypadku prawnego zobowiązania do udostępniania danych zgodnie z  art.6 ust. 1 z. 1 lit b RODO
 • udostępnianie danych osobowych jest prawnie dozwolone i niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 z. 1lit b RODO
 • w przypadku udzielonej zgody przez zainteresowany podmiot

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazane do kraju Państwa docelowego pobytu i tam zostać zapisane. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione do kraju poza EOG, głównie żeby nasi współpracownicy i partnerzy mieli dostęp do wymaganych danych. Jeśli zarezerwują Państwo pobyt w kraju poza granicami EOG, Państwa dane również zostaną przekazane odpowiedniemu hotelowi lub/oraz organizatorom wyciecieczki, a także innym usługodawcom, w tym m.in osobom pośredniczącym oraz partnerom handlowym.

Niektóre z tych krajów posiadają odmienny poziom w zakresie ochrony danych osobowych, który niekiedy jest niższy od poziomu w kraju Państwa zamieszkania. Podejmujemy odpowiednie starania, żeby również i w tych krajach Państwa dane osobowe były przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem i normami UE.

 Jeśli Państwa dane osobowe są przekazywane przedstawicielom interesów, usługodawcom, kupcom lub osobom sprzedającym w kraju spoza EOG, w stosunku do któtrego nie można zastosować szczególnej dyrektywy UE, klauzule standardowych umów, certyfikaty ochrony danych lub przepisy danej firmy dotyczące ochrony danych, zapewniają dostetczną ochronę Państwa danych osobowych.

Linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.

Cookies

Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku urządzenia, na którym wyświetlono stronę (tj. komputer, tablet, smartphone) Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony. Cookies nie wyrządzają żadnej szkody na Państwa urządzeniu, nie są nośnikami wirusów, trojanów lub innego szkodliwego oprogramowania.

Cookies służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany Użytkownik odwiedził ją w przeszłości,i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy. Nie oznacza to jednak, iż posiadamy przez to informacje o Państwa tożsamości.

Owe ciasteczka zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Gromadzone przez cookies dane służą nam do zachowania interesów uprawnionych stron oraz podmiotów trzecich zgodnie z art.6 ust.1 z.1 lit f RODO. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art.6 ust. 1 zd.1 lit a RODO. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje cookies. Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, żeby cookies nie zostały zapisywane na Państwa komputerze. Całkowita dekatywacja cookie może doprowadzić do tego, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą funkcjonować prawidłowo.

Rodzaje Cookies

Używane oraz archiwizowane przez nas cookies określane są jako „cookies Administratora”. Cookies, archiwizowane przez inne podmioty, określane są jako „cookies osób trzecich”. Cookies osób trzecich umożliwiają korzystanie z zewnętrznych funkcji oraz właściwości danej strony internetowej (np. reklamy, funkcji analitycznych, interkatywnego interfejsu). Owe podmioty, archiwizujące cookies osób trzecich, mogą rozpoznać Państwa urządzenie, podczas odwiedzenia nie tylko docelowej strony internetowej, lecz również określonych innych stron internetowych.

Korzystamy z plików cookies Administartora oraz osób trzecich z wielu powodów. Niektóre piki cookies są niezbędne z powodów technicznych dla prawidłowego funkcjonowania naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych – owe pliki określane są jako „niezbędne do działania usług i aplikacji” oraz „ważne”. Za pomocą innych rodzajów cookies możemy lepiej poznać interesy użytkowników naszej strony internetowej i lepiej dostosować treść naszej aplikacji mobilnej i strony internetowej. Podmioty trzecie używają cookies na naszych stronach internetowych w celach reklamowych, analitycznych oraz innych. Poniżej przedstawiamy dokładnie ich zastosowanie.

Wszelkie rodzaje plików cookies Administratora oraz podmiotó trzecich, które używane są na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej, a także ich dokładne zastosowane jest opisne poniżej. (Zwracamy uwagę na fakt, iż w zależności od używanej aplikacji mobilnej lub strony internetowej rodzaj oraz zasięg cookies może się różnić ):

Cookies niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług dostępnych na naszych stronach internetowych lub aplikacjach mobilnych np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

Cookies funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu strony internetowej i aplikacji mobilnej użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp. Owe cookies nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, jednakże niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ich wyłączenia.

Cookies statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji oraz do mierzenia jakości naszych kampanii marketingowych. Pozwalają one na indywidualne dopasowanie naszych usług do każdego klienta.

Cookies reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Mają one różne zastosowania, między innymi odpowiadają za wybór reklamy indywidualnie dopaowanej do użytkownika, gwarantują, iż dana reklama nie będzie pokazywana wielokrotnie.

Cookies w mediach socjalnych: Owe cookies dają możliwość dzielenia się stronami internetowymi oraz interesującymi Państwa tematami poprzez zewnętrzne media socjalne oraz inne strony internetowe. Te cookies mogą również zostać wykorzystane do celów reklamowych.

Jakie inne techonologie trackingowe są przez nas używane?

Cookies nie są jedyną możliwością rozpoznawania użytkowników odwiedzających strony internetowe oraz ich śledzenia. Okazjonalnie możemy skorzystać z technologii Web Beacon (niekiedy nazywanych również „Clear GIFs“) . Są to maleńkie pliki, takie jak przezroczysta grafika lub obraz, który umieszcza się w witrynie internetowej lub wiadomości e-mail. Pliki Web Beacon są zazwyczaj używane wraz z plikami cookie HTML do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta. w ten sposób możemy monitorować schemat przepływu danych użytkownika na jednej z naszych stron internetowych lub w aplikacji mobilnej, przekazywać cookies oraz uzyskać informacje, czy znaleźli się Państwo na naszej stronie internetowej lub w mobilnej aplikacji dzięki online reklamie znajdującej się na innej stronie internetowej, jak również zwiększyć efektywność naszej strony internetowej oraz zmierzyć efekt działania naszych mailowych kampanii marketingowych. W większości przypadków powyższe technologie oraz ich prawidłowe funkcjonowanie są zależne od plików cookies. Brak zgody na używanie cisteczek przez dany serwer ogranicza ich funkcje.

Czy cookies umożliwiają docelową reklamę ?

Podmioty trzecie mogą archiwizować cookies na Państwa urządzeniach w celach reklamowych. Owe firmy mogą wykorzystywać informacje dotyczące Państwa odwiedzin na naszej oraz innych stronach internetowych, żeby dopasować treść reklamy oferowanego produktu od Państwa zainteresowań. Ponadto mogą one wykorzystywać technologie przeznaczone do mierzenia efektywności kampanii reklamowych, które stosują m.in pliki cookies oraz Web beacons. Na podstawie owych zebranych informacji Administrator strony oraz podmioty trzecie nie są w stanie zidentyfikować Państwa danych kontaktowych, czy też innych możliwych do zidentyfikowania danych osobowych, jeśli Państwo sami nam ich nie podali.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

W każdej chwili mogą Państwo usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać.

W większości przypadków istnieje możliwość odrzucenia opcji reklamy docelowej. Więcej informacji można uzyskać na następujących stronach internetowych: www.aboutads.info/choices/ oraz www.youronlinechoices.com.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informcje?

W razie wszelkich niejasności oraz pytanń związanych z wykorzystywaniem przez nas plików cookies oraz innych technologii, prosimy o kontakt mailowy na adres privacy@spadreams.pl

Narzędzia zewnętrzne

Narzędzia śledzące ogólnie

Poniżej przedstawione i stosowane przez nas narzędzia śledzące są implementowane zgodnie z art. 6 ust. 1 z. 1 lit f RODO. Poprzez zastosowanie owych narzędzi śledzących chcemy zapewnić odpowiednie projektowanie i stałą optymalizację naszej strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy owe narzędzia do statystycznego opracowania odwiedzin naszej strony internetowej oraz w celu dostosowania oferowanych przez nas usług.

Następujące cele opracowywania danych osobowych oraz kategorie danych osobowych zależą od poszczególnych narzędzi śledzących.

Google Analytics

W celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania  korzystamy z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google In (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; poniżej przedstawione jako „Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej takie jak:

 • typ oraz wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL referer (adres uprzednio odwiedzonej strony internetowej)
 • nazwa hosta urządzenia (adres IP)
 • godzina zapytania serwera,

które następnie są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Google Analytics umożliwia zestawianie raportów aktywnościach na naszej stronie internetowej oraz na tematy związane z badaniami rynku. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi. Adresy IP zostaną zanonimizowane, tak aby ich przyporządkowanie było niemożliwe (IP-masking)

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podczas korzystania z przeglądarki na mobilnych urządzeniach, mogą użyć Państo cookie opt-out, żeby zapobiec zapisywaniu danych przez Google Analytics. Pliki Opt-Out-Cookie sprawiają, że podcza kolejnych odwiedzeń stron internetowych Państwa dane osobowe nie zostaną zapisane w systemie. Opt-out-Cookie odnosi się tylko do danej przeglądarki i wyłącznie naszej strony internetowej; zostanie on zapisany na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli usuną Państwo wszystkie pliki cookies z przeglądarki internetowej, opt-out-cookie musi ponownie zostać zainstalowany.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych przez Google Analytics znajdą Państwo w panelu Pomocy Gogle Analytics support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Adwords Conversion Tracking

W celach analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania   wykorzystujemy ponadto Google Conversion Tracking, usługę analizującą firmy Google Inc.

Google Adwords zostawia na Państwa komputerze plik cookie („Conversion Cookie“), o ile dotarli Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem wskazówki Google. Ten plik cookies traci swoją ważność po 30 dniach oraz nie służy identyfikacji tożsamości użytkownika strony internetowej. Jeśli odwiedzają Państwo nasze określone strony, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my oraz Google możemy rozpoznać, iż ktoś kliknął na ogłoszenie i w taki sposób został przekierowany na naszą stronę.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą w związku z tym być monitorowane przez strony internetowe klientów. Ściągnięte za pomocą konwersji pliku cookie informacje służą do tego, aby utworzyć statystyki konwersji klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie. Kliencie Adwords dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekserowani na przewidzianą w danym dniu stronę śledzącą. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, za pomocą których da się zidentyfikować tożsamość użytkowników.

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w postępowaniu śledzenia, mogą Państwo wyłączyć odpowiedzialny również za to plik cookie – w ustawieniach przeglądarki, która generalnie automatycznie dezaktywuje uruchamianie pliku cookie. Mogą Państwo także dezaktywować plik cookie odpowiedzialny za śledzenie poprzez ustawienie swojej przeglądarki tak, aby plik cookie był blokowany przez domenę „www.googleadservices.com“. Udostępnione przez Google informacje na temat ochrony danych osobowych w śledzeniu konwersji znajdują się na stronie: https://services.google.com/sitestats/pl.html.

Klikając w link  nastąpi deaktywacja kodu śledzenia w Google Analytics (Opt-out).

Google Doubleclick

Ponadto możemy system Google DoubleClick, należący do Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). DoubleCklick używa plików cookies do wyświetlania reklam, których treść jest dopasowana do użytkowników naszej strony internetowej na podstawie przebiegu wyszukiwań. Pliki cookies rozpoznają, jaka reklama została wyświetlona w Państwa przegladarce oraz czy poprzez tę reklamę dotarli Państwo na stronę oferującą dany produkt. Pliki cookies nie generują jednak żadnych personalnych informacji i nie mogą z nimi zostać powiązane. Jeśli nie chą Państwo otzrymywać reklam na podstawie przebiegu wyszukiwań w internecie, mogą Państwo zdezaktywować opcję wyświetlania reklam Google na stronie www.google.com/settings/ads//. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania danych osobowych przez Google znajdą Państwo na stronie: http://www.google.com/policies/privacy/

Hotjar

Korzystamy również z usług Hotjar, oprogramowania analitycznego firmy Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa).

Hotjar pozwala na analizowanie zachowań dzięki usługom, takim jak: nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników oraz formularze rekrutacyjne online. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny, które są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar.

Przy pomocy urządzenia oraz przeglądarki użytkownika Hotjar może zbierać poniższe dane:

 • adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika)
 • ruchy użytkownika na stronie
 • adres email oraz imię i nazwisko użytkownika
 • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki
 • lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie)
 • preferowany język użytkownika
 • data oraz godzina odwiedzin strony internetowej

Hotjar wykorzystuje powyższe informacje do sporządzania raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, jak również oferowanych przez nas usług oraz reklam. Hotjar korzysta z usług trzecich podmiotów, takich jak Google Analytics oraz Optimizely. Owe podmioty trzecie mogą zapisywać informacje, wysyłane przez Państwa przeglądarkę podczas odwiedzin na danej stronie internetowej, m.in. adresy IP oraz pliki cookies. Dla uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu zapisywania i wykorzystywania danych przez Google Analytics oraz Optimazely, należy zapoznać się z polityką prywatności każdego z podmiotów.

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju naszych witryn oraz usług w ramach nich dostępnych.

Korzystając z tej witryny, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych informacji przez Hotjar oraz podmioty trzecie (Google Analytics i Optimizely), zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe działania, mogą Państwo kliknąć poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami ukazanymi na stronie: https://www.hotjar.com/opt-out.

Wtyczki mediów socjalnych

Na naszej stronie internetowej znajdują się odniesienia do serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram na podstawie art. 6 ust. 1 z.1 lit f RODO, które mają na ceu szerzenie rozpoznawalności naszej firmy. Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych znajdują się w polityce prywatności właściwego operatora platformy. Obowiązująca na naszej stronie metoda double-click polega na tym, iż dopiero po kliknięciu odpowiedniego przycisku dane (pierwotna strona, ewentualnie nazwa użytkownika, jeżeli jest on zalogowany do odpowiedniej usługi, adres IP) zostaną przesłane do operatora platformy. Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych znajdują się w polityce prywatności właściwego operatora platformy.

Facebook

Używamy przycisku Like („Lubię to”) i przycisku Share („Udostępnij”) („Wtyczki Facebooka”) Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook”), które łączą tę stronę internetową z portalem społecznościowym Facebook. Więcej informacji o funkcji i wyglądzie wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie developers.facebook.com/docs/plugins/.

Przez aktywację wtyczek Facebooka przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczek Facebooka jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki użytkownika. Jednocześnie pewne dane są przesyłane z przeglądarki użytkownika do Facebooka. Dzieje się tak bez względu na to, czy użytkownik kliknie wtyczki Facebooka. Nie mamy żadnej kontroli nad ilością danych zbieranych w ten sposób przez Facebook. Zgodnie z naszym obecnym stanem wiedzy są to następujące dane:

 • odwiedzona strona na naszej stronie internetowej, która zawiera wtyczkę do Facebooka;
 • dane standardowo przesyłane przez przeglądarkę (adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, godzina);
 • w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Facebooka – odpowiedni numer identyfikacyjny Facebooka.

Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia ewentualnych profili użytkowników i musi skontaktować się z Facebookiem, aby skorzystać z tego prawa. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.

Jeżeli są Państwo członkami Facebooka i nie chcą, aby Facebook zbierał Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z danymi o członkostwie przechowywanymi na Facebooku, muszą Państwo wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i ewentualnie usunąć istniejące pliki cookie Facebooka.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również prawa użytkownika i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Twitter

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usług Twittera, należącego do Twitter Inc. (Twitter) Wtyczki Twittera (przyciski tweet) mogą Państwo rozpoznąc dzięki logo Twittera zamieszczonmu na naszej stronie internetowej. Przegląd wszytskich przycisków tweet dostępny jest na poniższej stronie:  https://about.twitter.com/resources/buttons.

Przez aktywację wtyczek Twittera przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość wtyczek Twittera jest przesyłana bezpośrednio z Twittera do przeglądarki użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani, Twitter może odnotować Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej i przypisać tą informację do Pańskiego konta.

Jednocześnie pewne dane są przesyłane z przeglądarki użytkownika do Twittera. Dzieje się tak bez względu na to, czy użytkownik kliknie przycisk Twittera. Nie mamy żadnej kontroli nad ilością danych zbieranych w ten sposób przez Twitter.

Jeżeli są Państwo członkami Twittera i nie chcą, aby Twitter odnotował Państwa odwiedziny na naszejs stronie internetowej, muszą Państwo wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Twitter, jak również prawa użytkownika i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych Twitter https://twitter.com/privacy.

Instagram

Na naszej stronie internetowej korzystamy z tzw. wtyczek socjalnych  („Plugins“) Instagrama, dostarczanych przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“)

Owe wtyczki posiadają np. logo Instagrama w postaci „aparatu Instagrama“.

Przez aktywację wtyczek Instagrama przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczek Instagrama jest przesyłana bezpośrednio z Instagrama do przeglądarki użytkownika. Jednocześnie pewne dane (włącznie z adresem IP) są przesyłane z przeglądarki użytkownika do serweru Instagrama i tam zapisywane, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta na Instagramie lub nie są zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani, Instagram może odnotować Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej i przypisać tą informację do Pańskiego konta. Jeśli na naszej stronie internetowej reagują Państwo interaktywnimi wtyczkami, np. przyciskiem „Instagram“, owa informacja zostanie również przesłana do jednego z serwerów i tam zapisana.

Owe informacje zostaną również opublikowane na Pani/Pana profilu i udostępnione Pani/Pana kontaktom.

Jeżeli są Państwo członkami Instagrama i nie chcą, aby Instagram zbierał Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z danymi o członkostwie przechowywanymi na Instagramie, muszą Państwo wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Instagram, jak również prawa użytkownika i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych Instagrama.

Retargeting

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanej technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo, bez Państwa zgody nie zostaną zapisane żadne dane osobowe oraz sporządzone żadne profile użytowników z Państwa danymi osobowymi.

GA Audiences

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z GA Audiences, usługi do analizowania reklam, należącej do Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“),

Dzięki tej technologii użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, zostanie pokazana dopasowana do Państwa reklama na zewnętrznych portalach partnerów Google. W tym celu na używanym przez Państwa urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie, który ma za zadanie analizowanie zachowania użytkownika w sieci, na podstawie którego zostaną przygotowane dopasowane do interesów reklamy oraz rekomendacje produktów. Pliki cookies nie zapisują oraz przetwarzają żadnych danych personalnych. Jeśli nie chcą otrzymywać Państwo reklamy dopasowanej do Państwa interesów, mogą Państwo zdezaktywować wykorzystywanie plików cookies przez Google. W tym celu należy wykonać polecenia zamieszczone na stronie www.google.de/settings/ads/onweb folgen.

Criteo

W celu dostarczenia naszym klientom spersonalizowanych reklam na stronach należących do sieci relamoej Criteo, korszystamy z usług Criteo(Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paryż/Francja).  Używane przez tę technologię pliki cookies nie dostarczają żadnych informacji o tożsamości użytkownika, którego adres IP również nie zostanie zapisany. Mogą Państwo zapobiec korzystaniu z usług Criteo w używanych przez Państwa przeglądarkach, wykonując polecenia zamieszczone na stronie www.criteo.com/pl/. Zwracamy uwagę na fakt, iż w tym wypadku zostanie uruchomiony opt-out-cookie.

Facebook Custom Audiences

Używamy na naszej stronie internetowej "Facebook Custom Audiences", narzędzia do remarketingu Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwanego dalej "Facebookiem"). Facebook Custom Audiences pozwala nam wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach, tak zwane "reklamy na Facebooku", dla osób odwiedzających naszą stronę internetową, gdy odwiedzają oni sieć społecznościową Facebook lub inne strony internetowe, które również korzystają z Facebook Custom Audiences. Korzystając z funkcji "Facebook Custom Audiences", Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka.

 Nie mamy żadnej kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych gromadzonych przez odbiorców na Facebooku.  Na stronie internetowej https://www.facebook.com/privacy/explanation mogą się Państwo zapoznać z założeniami Facebooka dotyczącymi ochroy danych osobowych, zasięgu i rodzaju ich ywkorzystywania, a także możliwości zmiany ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatości.

Wykorzystujemy Facebook Custom Audiences do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do umieszczania dla Państwa odpowiednich i interesujących reklam, a tym samym doskonalenia naszych usług i zwiększania ich atrakcyjności dla użytkowników naszej strony internetowej. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.

Facebook Custom Audiences na Facebooku może zostać dezaktywowana przez zalogowanych użytkowników pod adresem www.facebook.com/settings/. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto można dezaktywować pliki cookie, które służą do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pomocą pliku opt-out-cookie: https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsettings%2F%3Ftab%3D.

Państwa prawa jako osoby, której dane osobowe dotyczą

Mają Państwo następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas, celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania lub planowanego okresu przechowywania, tudzież kryteriów określania czasu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi do organu nadzorczego, pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane od Państwa, istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki i zakresu dotyczącego Państwa oraz pożądanych skutków takiego przetwarzania, jak również Państwa prawa do otrzymania informacji o gwarancjach udzielonych zgodnie z art. 46 RODO w odniesieniu do państw trzecich;
 • prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO: Mają Państwo prawo do natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Państwa i/lub uzupełnienia przechowywanych przez nas niekompletnych danych;
 • prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO: Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli spełnione są wymogi art. 17 ust. 1 RODO. Prawo to nie ma jednak zastosowania w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, o ile zweryfikowana zostanie dokładność kwestionowanych danych, jeśli odmówią Państwo usunięcia danych z powodu niedopuszczalnego przetwarzania danych, a zamiast tego zwrócą się Państwo o ograniczenie przetwarzania danych, jeśli Państwa dane są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, po tym jak nie będziemy potrzebować tych danych po osiągnięciu celu, lub jeśli złożą Państwo wniosek o ograniczenie przetwarzania danych z powodu niedopuszczalnego przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO
 • prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO: Mają Państwo prawo do otrzymywania przekazanych nam danych osobowych w uporządkowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne;
 • prawo do odwołania zgody udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 RODO: Mają Państwo prawo do odwołania zgody raz udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania niezwłocznie usuniemy dane, o których mowa, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej
 • prawo do odwołania się na mocy art. 77 RODO: Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkują, pracują lub podejrzewają Państwo naruszenie, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

W razie pytań dotyczących kwestii prawnych oraz Państwa praw jako osób, których dane osobowe dotyczą, moga się Państwo zwrócić do privacy@spadreams.pl.

Zwracamy uwagę na fakt, iż w przypadku takich zapytań musimy upewnić się, że infomacje udzielone nam przez Państwa rzeczywiście odnoszą się do Pani/Pana osoby.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności z maja 2018 roku zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji ze względu na nowe wymogi prawne, czy też ulepszenia naszej strony internetowej i oferowanych przez nas usług, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej privacy@spadreams.pl pod kątem aktualizacji. Aktualna polityka prywatności może zostać w dowolnym momencie pobrana na naszej stronie internetowej i wydrukowana.