Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych, jak również Państwa prywatności jest dla nas priorytetem. My, FIT Gesellschaft für gesundes Reisen GmbH jako Administrator tej strony internetowej chcemy Państwa niniejszą polityką prywatności zapewnić, iż wykorzystywane przez nas dane osobowe są odpowienio chronione oraz poinformować Państwa, jakie dane konkretnie wykorzystujemy w celu zapewniania jak najlepszych, inspirujących wrażeń podczas kolejnych podróży naszych klientów ze SpaDreams. Przestrzeganie wszelkich przepisów prawnych oraz zarządzeń związanych z ochroną Państwa danych osobowych jest oczywistością.

Administrator danych osobowych

My, FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH,  Ferdinand-Happ-Str. 28, 60314 Frankfurt, Tel. +49 (0) 69 40 5885-0, info@spadreams.pl, www.spadreams.pl zgodnie z art. 4 ustępu 7. Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jesteśmy odpowiedzialni oraz prawnie zobowiązani do poinformowania Państwa o celach, zakresie oraz rodzaju przetrwarzanych danych osobowych naszych klientów.  

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub zakresu wykorzystywania przez nas danych osobowych w naszej firmie, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych SpaDreams:

Klaus Pampuch
Unterbörsch 40c
51515 Kürten
www.five.consulting

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych oraz zakres i cel ich przetwarzania

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe objaśnienie jakie dane osobowe będą przez nas gromadzone i kiedy mogą one zostać wykorzystane.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych

Podczas przeglądania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystają, automatycznie prześle serwerom naszej strony internetowej konkretne informacje.

Owe informacje zostaną tymczasowo zapisane w tzw. logach. Logi tworzą protokoły wszystkich wyszukiwań użytkowników oraz odwiedzeń naszej strony interntowej, a także komunikatów o błędach. Następujące dane zostaną zapisane bez Państwa dodatkowych czynności do momentu automatycznego usuwania informacji:

 • adres IP używanego przez Państwa urządzenia
 • data oraz godzina odwiedzenia naszej strony internetowej
 • nazwa oraz URL pobranego pliku
 • adres strony internetowej, z której została odwiedzona nasza strona internetowa (Referrer-URL),
 • używana przeglądarka internetowa oraz ewentualnie system operacyjny Państwa komputera, jak również nazwa dostawcy usług internetowych

Gromadzenie danych dotyczących wyszukiwań stron internetowyh oraz zapisywanie uzyskanych infromacji w logach jest koniecznie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. W związku z tym sprzeciw użytkownika wobec przetwrzania danych osobowych nie jest możliwy.

Podczas korzystania z naszych stron interntowyh zostaną dodatkowo zapisane następujące informacje:

 • preferencje dotyczące podróży
 • informacje dotyczące aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • informacje dotyczące kliknięć na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji
 • sposób uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • preferencje społeczne, ogólne zainteresowania i aktywności.

Inne dane osobowe użytkowników nie zostaną zapisane podczas przeglądania naszych stron internetowych.

W przypadku, gdy kontaktujecie się Państwo z nami lub my kontaktujemy się z Państwem, bądź podczas udziału w promocjach, konkursach, czy też ankietach na temat naszych usług możemy gromadzić:

 • preferencje dotyczące podróży
 • informacje dotyczące aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • informacje dotyczące kliknięć na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji
 • sposób uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • preferencje społeczne, ogólne zainteresowania i aktywności
 • dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe
 • komentarze oraz opinie, podane przez Państwa podczas kontakru z nami, na przykład zapośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu, jak również poprzez wypełnienie online formularza
 • szczegóły wysyłanych przez nas i otwartych przez Państwa wiadomości e-mail i innego rodzaju komunikacji cyfrowej, włączanie ze wszelkimi zawartymi w nich linkamii, z których Państwo skorzystają
 • Państwa opinie i feedback udzielone w ankietach i kwestionariuszach klientów.

Przy zakupie i/lub zapytaniu dotyczącym oferowanych przez nas podróży oraz lub/oraz założeniu konta na naszej stronie internetowej możemy gromadzić następujące informacje

 • preferencje dotyczące podróży
 • informacje dotyczące aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • informacje dotyczące kliknięć na jedną z naszych reklam, w tym tych przedstawionych na stronach innych organizacji
 • sposób uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • preferencje społeczne, ogólne zainteresowania i aktywności
 • dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe
 • komentarze oraz opinie, podane przez Państwa podczas kontakru z nami, na przykład zapośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu, jak również poprzez wypełnienie online formularza
 • szczegóły wysyłanych przez nas i otwartych przez Państwa wiadomości e-mail i innego rodzaju komunikacji cyfrowej, włączanie ze wszelkimi zawartymi w nich linkamii, z których Państwo skorzystają
 • Państwa opinie i feedback udzielone w ankietach i kwestionariuszach klientów.
 • informacje pasażerskie, dane paszportowe, inne dane z dokumentu tożsamości
 • dane ubezpieczeniowe
 • istotne dane medyczne oraz wszelkie dane szczególne, wymagania związane z dietą, wyznaniem lub niepełnosprawnością
 • informacje na temat zakupów, włączając dokonane zakupy, czas i miejsce zakupu, sposób płatności, kredyty lub inne informacje dot. płatności
 • nazwa użytkownika oraz hasło zapisane w zaszyfrowanej postaci w celu zapewnienia ochrony konta naszych klientów
 • Jeśli zalogują się Państwo danymi innych mediów socjalnych, np. Facebooka, informacje dotyczące Państwa konta, czy też inne dane logowane nie zostaną nam przekazane. Otrzymamy jedynie Państwa adres mailowy oraz, jeśli podane, imię i nazwisko użytkownika. Bez Państwa zgody nie będziemy umieszczać postów na Państwa stronach w mediach socjalnych oraz przesyłać ich dalej do Państwa znajomych, kontaktów itd.

Inne źródła danych osobowych

 • Możemy korzystać z danych osobowych z innych źródeł, takich jak wyspecjalizowane firmy, które dostarczają informacje, inni świadczeniodawcy oraz partnerzy handlowi i rejestry publiczne.
 • Państwa firma ubezpieczeniowa, której agenci i personel medyczny mogą wymieniać z nami istotne dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych w sytuacji, w której jedna ze stron musi podjąć działania w imieniu lub w interesie innych klientów lub w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • W przypadku logowania się do naszych platform i usług internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+, wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Są to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia, lokalizacja oraz wszelkie informacje, które chcą nam Państwo udostępnić. Bez Państwa zgody nie będziemy umieszczać postów na Państwa stronach w mediach socjalnych oraz przesyłać ich dalej do Państwa znajomych, kontaktów itd.
 • Nie określamy Państwa dokładnej lokalizacji na podstawie Państwa adresu IP. Nie mniej jednak, istnieje możliwość, że Państwo sami podadzą adres lokalizacji za pomocą socjalnych mediów lub przez specjalnie przeznaczoną do tego funkcję stron internetowych.
 • Informacje, które udostępniają nam inni użytkownicy: czasem inni użytkownicy naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej podają nam informacje o Państwu. Jeśli inni użytkownicy naszej strony internetowej lub apliacji mobilnej chcą zaprosić Państwa do korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub też gdy chcą podzielić się z Państwem informacjami o naszym serwisie oraz ofertach, możemy wykorzystać przekazane nam dane osobowe w celu wsparcia owych użytkowników. Możemy to zrobić jedynie w przypadku kiedu owi użytkownicy podadzą informację, że zgadzają się Państwo na taką formę komunikacji.

Udostępniane nam przez Państwa dane osobowe osób trzecich

 • Korzystamy z udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych osób trzecich, na przykład podróżujących
 • Udostępniając dane osobowe innych osób, powinni Państwo mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteście Państwo upoważnieni ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w naszym Serwisie

Powyżej opisane gromadzenie danych osobowych przeprowadzane jest zgodnie z art. 6 ust. 6 zd.1 lit.F Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit 1 RODO przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeśli jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Ponato gromadzenie danych osobowych odbywa się za wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit b RODO odnośnie działań przed zawarciem umowy, jak również zgodnie z art. 6 ust.1 zd.1 lit f.

Wykorzystywanie Państwa danych osobowych

Powyżej wymienione dane osobowe są wykorzystywane przez nas w niniejszych celach:

 • w celu zapewnienia sprawnego procesu rezerwacji podróży oraz bezproblemowego przebiegu wycieczki
 • w celu realizacji płatności
 • w celu pośrednictwa w usługach ubezpieczeniowych
 • w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych
 • w celu zapewnienia naszym klientom sprawnego połączenia internetowego
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz stabilności systemu
 • w celu zapewnienia wygodnego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb użytkowników korzystania z naszej strony internetowej
 • w celu zarządzania i ciągłego udoskonalania jakości korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych, programów lojalnościowych oraz innych usług
 • w celach marketingowych oraz w celu rozwoju firmy
 • w celu stałego udoskonalania i rozwijania palety produktów, usług, systemów IT, środków bezpieczeństwa, know-how oraz sposobów komunikacji z naszymi klientami
 • w celu przedstawienia Państwu za pomocą bezpośredniego marketingu interesujących propozycji podróży
 • w celu wysyłania elektronicznych reklam w ramach naszych serwisów klienta
 • w celu dopasowania za pomocą Państwa przybliżonej lokalizacji contentu naszej strony internetowej tak, aby owe informacje były istotne dla okolicy, miasta oraz kraju, w którym korzystają Państwo z komputera
 • w celu udostępnienia Państwu produktów oraz usług, które Państwo zamawiają i kupują
 • w celu lepszej komunikacji z Państwem oraz opracowania próśb, problemów, reklamacji zgłaszanych przez Państwa lub innych użytkowników
 • w celu nawiązywania kontaktów z naszymi klientami oraz jak najlepszego kształtowania go oraz w celu jak najbardziej dokładnych odpowiedzi na pytania naszych klientów
 • w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klienta
 • w celu zapewnienia naszym klientom możliwości wzglądu oraz zmiany zapisaych danych za pomocą tzw. portali self-service
 • w celu pomocy naszym klientom w wybraniu najbardziej odpowiadającej im podróży, na naszej stronie internetowej będziemy umieszczać anonimowe kometrarze oraz oceny
 • w celu ochrony Państwa danych osobowych oraz w celu zapobiegania oszustwom oraz innym czynom karalnym
 • w celu zarządzania i optymalizacji organizowanych przez nas konkursów oraz akcji promocyjnych
 • w celu zapobieganiu nadużycia naszego formularza kontaktowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych
 • w celu odpowiedniej reakcji na wszelkie niepokojące zakłócenia oraz inne podobne zajścia, również medycznej, czy też związanej z ubezpieczeniami natury
 • w celu zarządzania oraz optymalizacji wewnętrznych oraz zewnętrznych interfejsów, jak również procesów rozliczeniowych
 • w celu leszego zrozumienia Państwa potrzeb jako klienta i zapewnienia maksymalnego zadowolenia z oferowanych przez nas usług i komunikacji z nami
 • w celu spełnienia prawnych obowiązków, np. w przypadku zapytań rządu lub innych instancji

Państwa dane osobowe przetwarzane są w wyżej wymienonych celach. Nie wykorzystujemy gromadzonych danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej do pozyskiwania informacji o osobie naszych klientów.

Ponadto dbamy poprzez regularne kontrole i odpowiednie środki bezpieczeństwa o to, żeby gromadzone przez nas dane  nie dostały się w posiadanie osób trzecich.

Działania marketingowe za Państwa zgodą

Od czasu do czasu możemy wysyłać Państwu odpowiednie oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, między innymi pocztą email, na messengerze lub przez telefon. Możemy również wysyłać Państwu informacje o produktach i usługach innych firm, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Będziemy robić to tylko po wyrażeniu uprzedniej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych.

Przy rezerwacji lub rejestracji zostaną Państwo zapytani, czy chcą Państwo otrzymywać informacje marketingowe oraz o wybór sposobu kontaktu. Następnie zweryfikujemy ponownie przesłane nam przez Państwa dane dotyczące informacji marketingowych. Przykładowo prosimy Państwa przy rejestracji dla newslettera marketingowego o potwierdzenie adresu mailowego za pomocą postępowania Double Opt-in. Oznacza to, iż będą Państwo otrzymywać maile z informacjami marketingowymi wyłączenie po uprzedniej aktywacji linka wysłanego przez nas na podany adres mailowy. Owe wiadomości będziemy wysyłać do Państwa tylko za uprzednią Państwa zgodą na taką formę komunikacji.

Wyrażona przez Państwa zgoda jest prawomocna dla osób powyżej 16. roku życia. Wychodzimy z założenia, że osoby, które udzieliły zarejestrowały się w naszym serwisie i udzieliły zgodę na komunikację marketingową z nami, mają powyżej 16 lat lub posiadają obowiązującą zgodę opiekuna prawnego.

Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać więcej reklam, mogą nas Państwo również o tym poinformować. Oczywiście wybór należy do Państwa, ale jeśli uznacie Państwo, że nie chce Pan/Pani otrzymywać od nas informacji marketingowych, uniemożliwi to otrzymywanie wspaniałych ofert lub promocji, które mogą być interesujące. Nadal będziecie Państwo otrzymywać od nas informacje związane z zakupionymi usługami. Na przykład potwierdzenie dokonywanych rezerwacji i dostarczanie ważnych informacji na temat korzystania z naszych zakupionych produktów lub usług.

Reklama e-mailowa z rejestracją do otrzymania Newslettera

Jeżeli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wykorzystamy wymagane w tym celu lub dostarczone dodatkowo przez Państwa  dane w celu regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera e-mail na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO / RODO.

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wysyłając wiadomość do osoby kontaktowej opisanej poniżej lub za pośrednictwem linku w biuletynie, który został w tym celu udostępniony. Po wyrejestrowaniu się użytkownika usuniemy jego adres e-mail z listy mailingowej, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie jego danych lub też zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza ten zakres, na co zezwala prawo i o czym poinformujemy go w niniejszym oświadczeniu.

Reklama e-mailowa bez rejestracji na biuletyn informacyjny i prawo sprzeciwu

Jeżeli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi i nie wyrazili Państwo sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Państwu regularnych ofert na produkty podobne do tych już zakupionych z naszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie § 7 ust. 3 UWG. Służy to ochronie naszych przede wszystkim uzasadnionych interesów w reklamowym podejściu do naszych klientów w ramach wyważenia interesów.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w poczcie reklamowej bez ponoszenia innych kosztów niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi.

Personalizacja doświadczeń naszych klientów

Chcemy mieć pewność, że wiadomości marketingowe (rónież reklama internetowa) odnoszące się do naszych produktów i usług, a także komunikacja pochodząca od naszych dostawców, partnerów handlowych dopasowane są do Państwa zainteresowań.

W tym celu możemy korzystać z automatycznie wygenerowanych i przekazanych nam danych osobowych, aby lepiej poznać Państwa zainteresowania, co z kolei pozwoli nam określić inne produkty, usługi i informacje, jakimi może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/-a. Pozwala to nam dostosować nasze wiadomości tak, aby stały się one bardziej interesujące i dopasowane do Państwa.

Używamy do tego dostępnym nam danych, takich jak potwierdzenia otrzymania i przeczytania wiadomości mailowych, informacje dotyczące Państwa komputera i połączenia internetowego, systemu operacyjnego, historii zamówień, daty i godziny odwiedziń naszej strony internetowej, jak również obserwowane przez Państwa produkty.

Śledzenie zachowań w sieci i dokonywanych zakupów pomaga nam lepiej zrozumieć Państwa jako naszych klientów, a to pozwala nam dostarczać spersonalizowane oferty i usługi.

Możemy również mierzyć poziom odpowiedzi na komunikację marketingową odnoszącą się do oferowanych przez nas produktów i usług, co pozwala nam oferować produkty i usługi, które lepiej spełniają Pańsrwa potrzeby jako klienta.

Bezpieczeństwo

Na naszych stronach internetwoych korzystamy z bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zazwyczaj jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli używana przez Państwa przeglądarka nie wspiera szyfrowania 256-bitowego, zostanie użuta technologia 128-Bit v3. Na podstawie symbolu klucza w górnej części syrony internetowej można rozpoznać, czy dana strona jest udostępniania w sposób zaszyfrowany.

Stosujemy ponadto odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa wewnątrz naszej firmy, które mają na celu ochronę Państwa danych przed ich zniszczeniem, nieupoważnionym dostępem osób trzecich, a także częściową lub całkowitą ich utratą. Wraz z postępem technologii, stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż przekazywanie danych w Internecie (np. podczas wysyłania niezaszyfrowanych wiadomości mailowych) może wykazać pewne niedoskonałości w ochronie danych osobowych. Całkowita ochrona przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych jest zatem niemożliwa.

Usuwanie danych

Państwa dane osobowe są zapisane w naszym systemie tak długo, na ile jest to konieczne ze względów prawnych oraz/lub na ile jest to konieczne w związku z przeznaczeniem zgromadzonych przez nas danych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną przez nas usunięte w bezpieczny sposób. Jeśli po upływe danego okresu owe dane będą dla nas istotne ze względu na firmowe potrzeby analityczne, historyczne lub też prawne, podejmiemy odpowiednie środki, by uczynić je anonimowymi.

Aktualizacja danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uprawnionyh interesów zgodnie z art.6 ust. 1 zd.1 lit f, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli wynika to z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw odności się do bezpośredniej reklamy. W ostatnim przypadku posiadają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które należy do nas zgłosić bez konieczności podawania dalszych przyczyn. Prosimy w związku z tym o kontakt mailowy privacy@spadreams.pl lub listownyFIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH, Abteilung datenschutz, Ferdinand-Happ-Str. 28 in 60314 Frankfurt. W przypadku zgłoszenia ogólnego sprzeciwu nie możemy z Państwem kontynuować konwersacji.

Udostępnianie danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym

W celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług możemy udostępniać dane osobowe naszym dostawcom odpowiedzialnym za przygotowania zarezerwowanej przez lub interesującej Państwa  podróży, włączając w to linie lotnicze, hotele, firmy transportowe, firmy ubezpieczeniowe, agencje turystyczne pracujące w miesjcu docelowym wycieczki oraz ewentualnie inne zaangażowane biura pośredniczące.

Współpracujemy także ze starannie wybranymi dostawcami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, przechowywania i łączenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.

Może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, włączając udostępnienie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom oraz obniżenia ryzyka kredytowego.

Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, możemy wymagać od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakazać ich wykorzystywania dla własnych celów marketingowych.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Państwa i naszą rzecz.

Udostępnianie danych osobowym organom regulacyjnym

W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.

Niektóre kraje umożliwiają wjazd pod warunkiem przekazania swoich danych osobowych z wyprzedzeniem (np. w ramach porozumień Caricom API Data i amerykańskiego programu "Secure Flight Data"). Wymagania te mogą się różnić w zależności od celu podróży i radzimy je sprawdzić dla każdego kraju z osobna.

Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone. Jest to szczególnie istotne w przypadku prawnych zobowiązań do ochrony majątku oraz zapewnienia bezpieczeństwa podrózujących.

Powyższe wymogi musimy spełnić, aby zapewnić Państwu bezproblemową i sprawną podróż.

Udostępnianie danych osobowych dostawcom w ramach grupy Fit Reisen

Mamy prawo do wymiany danych osobowych w ramach grupy Fit Reisen. Należą do nich nasze firmy-córki (tz. organizacje, które znajdują się w naszym posiadaniu, czy tez pod naszą kontrolą) lub też spółki-matki (tzn. organizacje, w których posiadaniu, czy też pod których kontrolą znajduje się nasza firma) oraz ich spółki-córki.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się w celu ogólnej optymalizacji zadowolenia naszych klientów. Staramy się zminimalizowaać zakres przekazywanych danych osobowcych.

Udostępnianie danych doradcom oraz w przypadku ujawnienia kryminalnych działalności

Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim, które świadczą nam usługi. Zewnętrzni świadczeniodawcy pomagają nam np. w rozwijanu systemu IT, sporządzaniu analitycznych raportów o naszych produktach, usługach, i działaniach marketingowych, jak równiez w zakresie optymalizacji produktów i usług, a także badania rynku. Owe podmioty trzecie są zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych. W niektórych przypadkach trzeci świadczeniodawcy gromadzą Państwa dane jako samodzielny usługodawca (Administrator) w celu spełnienia prawnych wymagań, np. w przypadku określonej metody płatości lub przy realizacji płatności.

W przypadku przekazywania danych osobowych osobom trzecim, żądamy od nich bezpiecznego przechowywania danych osobowych naszych klientów. Osoby trzecie nie mogą wykorzystać przekazanych przez nas danych do własnych celów marketingowych.

Przekazujemy podmiotom trzecim dane osobowe naszych klientów tylko i wyłącznie w następujących przypadkach :

 • zgodnie z art.6 ust.1 lit a RODO udzielili Państwo na to jednoznaczą zgodę.
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 z.1 lit f RODO)
 • w przypadku prawnego zobowiązania do udostępniania danych zgodnie z  art.6 ust. 1 z. 1 lit b RODO
 • udostępnianie danych osobowych jest prawnie dozwolone i niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 z. 1lit b RODO
 • w przypadku udzielonej zgody przez zainteresowany podmiot

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazane do kraju Państwa docelowego pobytu i tam zostać zapisane. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione do kraju poza EOG, głównie żeby nasi współpracownicy i partnerzy mieli dostęp do wymaganych danych. Jeśli zarezerwują Państwo pobyt w kraju poza granicami EOG, Państwa dane również zostaną przekazane odpowiedniemu hotelowi lub/oraz organizatorom wyciecieczki, a także innym usługodawcom, w tym m.in osobom pośredniczącym oraz partnerom handlowym.

Niektóre z tych krajów posiadają odmienny poziom w zakresie ochrony danych osobowych, który niekiedy jest niższy od poziomu w kraju Państwa zamieszkania. Podejmujemy odpowiednie starania, żeby również i w tych krajach Państwa dane osobowe były przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem i normami UE.

 Jeśli Państwa dane osobowe są przekazywane przedstawicielom interesów, usługodawcom, kupcom lub osobom sprzedającym w kraju spoza EOG, w stosunku do któtrego nie można zastosować szczególnej dyrektywy UE, klauzule standardowych umów, certyfikaty ochrony danych lub przepisy danej firmy dotyczące ochrony danych, zapewniają dostetczną ochronę Państwa danych osobowych.

Linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.

Cookies

Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku urządzenia, na którym wyświetlono stronę (tj. komputer, tablet, smartphone) Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony. Cookies nie wyrządzają żadnej szkody na Państwa urządzeniu, nie są nośnikami wirusów, trojanów lub innego szkodliwego oprogramowania.

Cookies służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany Użytkownik odwiedził ją w przeszłości,i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy. Nie oznacza to jednak, iż posiadamy przez to informacje o Państwa tożsamości.

Owe ciasteczka zostaną usunięte po upływie określonego czasu.

Gromadzone przez cookies dane służą nam do zachowania interesów uprawnionych stron oraz podmiotów trzecich zgodnie z art.6 ust.1 z.1 lit f RODO. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art.6 ust. 1 zd.1 lit a RODO. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje cookies. Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, żeby cookies nie zostały zapisywane na Państwa komputerze. Całkowita dekatywacja cookie może doprowadzić do tego, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą funkcjonować prawidłowo.

Rodzaje Cookies

Używane oraz archiwizowane przez nas cookies określane są jako „cookies Administratora”. Cookies, archiwizowane przez inne podmioty, określane są jako „cookies osób trzecich”. Cookies osób trzecich umożliwiają korzystanie z zewnętrznych funkcji oraz właściwości danej strony internetowej (np. reklamy, funkcji analitycznych, interkatywnego interfejsu). Owe podmioty, archiwizujące cookies osób trzecich, mogą rozpoznać Państwa urządzenie, podczas odwiedzenia nie tylko docelowej strony internetowej, lecz również określonych innych stron internetowych.

Korzystamy z plików cookies Administartora oraz osób trzecich z wielu powodów. Niektóre piki cookies są niezbędne z powodów technicznych dla prawidłowego funkcjonowania naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych – owe pliki określane są jako „niezbędne do działania usług i aplikacji” oraz „ważne”. Za pomocą innych rodzajów cookies możemy lepiej poznać interesy użytkowników naszej strony internetowej i lepiej dostosować treść naszej aplikacji mobilnej i strony internetowej. Podmioty trzecie używają cookies na naszych stronach internetowych w celach reklamowych, analitycznych oraz innych. Poniżej przedstawiamy dokładnie ich zastosowanie.

Wszelkie rodzaje plików cookies Administratora oraz podmiotó trzecich, które używane są na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej, a także ich dokładne zastosowane jest opisne poniżej. (Zwracamy uwagę na fakt, iż w zależności od używanej aplikacji mobilnej lub strony internetowej rodzaj oraz zasięg cookies może się różnić ):

Cookies niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług dostępnych na naszych stronach internetowych lub aplikacjach mobilnych np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

Cookies funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu strony internetowej i aplikacji mobilnej użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp. Owe cookies nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, jednakże niektóre funkcje mogą być niedostępne w przypadku ich wyłączenia.

Cookies statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji oraz do mierzenia jakości naszych kampanii marketingowych. Pozwalają one na indywidualne dopasowanie naszych usług do każdego klienta.

Cookies reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Mają one różne zastosowania, między innymi odpowiadają za wybór reklamy indywidualnie dopaowanej do użytkownika, gwarantują, iż dana reklama nie będzie pokazywana wielokrotnie.

Cookies w mediach socjalnych: Owe cookies dają możliwość dzielenia się stronami internetowymi oraz interesującymi Państwa tematami poprzez zewnętrzne media socjalne oraz inne strony internetowe. Te cookies mogą również zostać wykorzystane do celów reklamowych.

Jakie inne techonologie trackingowe są przez nas używane?

Cookies nie są jedyną możliwością rozpoznawania użytkowników odwiedzających strony internetowe oraz ich śledzenia. Okazjonalnie możemy skorzystać z technologii Web Beacon (niekiedy nazywanych również „Clear GIFs“) . Są to maleńkie pliki, takie jak przezroczysta grafika lub obraz, który umieszcza się w witrynie internetowej lub wiadomości e-mail. Pliki Web Beacon są zazwyczaj używane wraz z plikami cookie HTML do monitorowania aktywności użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta. w ten sposób możemy monitorować schemat przepływu danych użytkownika na jednej z naszych stron internetowych lub w aplikacji mobilnej, przekazywać cookies oraz uzyskać informacje, czy znaleźli się Państwo na naszej stronie internetowej lub w mobilnej aplikacji dzięki online reklamie znajdującej się na innej stronie internetowej, jak również zwiększyć efektywność naszej strony internetowej oraz zmierzyć efekt działania naszych mailowych kampanii marketingowych. W większości przypadków powyższe technologie oraz ich prawidłowe funkcjonowanie są zależne od plików cookies. Brak zgody na używanie cisteczek przez dany serwer ogranicza ich funkcje.

Czy cookies umożliwiają docelową reklamę ?

Podmioty trzecie mogą archiwizować cookies na Państwa urządzeniach w celach reklamowych. Owe firmy mogą wykorzystywać informacje dotyczące Państwa odwiedzin na naszej oraz innych stronach internetowych, żeby dopasować treść reklamy oferowanego produktu od Państwa zainteresowań. Ponadto mogą one wykorzystywać technologie przeznaczone do mierzenia efektywności kampanii reklamowych, które stosują m.in pliki cookies oraz Web beacons. Na podstawie owych zebranych informacji Administrator strony oraz podmioty trzecie nie są w stanie zidentyfikować Państwa danych kontaktowych, czy też innych możliwych do zidentyfikowania danych osobowych, jeśli Państwo sami nam ich nie podali.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

W każdej chwili mogą Państwo usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać.

W większości przypadków istnieje możliwość odrzucenia opcji reklamy docelowej. Więcej informacji można uzyskać na następujących stronach internetowych: www.aboutads.info/choices/ oraz www.youronlinechoices.com.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informcje?

W razie wszelkich niejasności oraz pytanń związanych z wykorzystywaniem przez nas plików cookies oraz innych technologii, prosimy o kontakt mailowy na adres privacy@spadreams.pl

Narzędzia zewnętrzne

Narzędzia śledzące ogólnie

Poniżej przedstawione i stosowane przez nas narzędzia śledzące są implementowane zgodnie z art. 6 ust. 1 z. 1 lit f RODO. Poprzez zastosowanie owych narzędzi śledzących chcemy zapewnić odpowiednie projektowanie i stałą optymalizację naszej strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy owe narzędzia do statystycznego opracowania odwiedzin naszej strony internetowej oraz w celu dostosowania oferowanych przez nas usług.

Następujące cele opracowywania danych osobowych oraz kategorie danych osobowych zależą od poszczególnych narzędzi śledzących.

Google Analytics

W celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania  korzystamy z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; poniżej przedstawione jako „Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej takie jak:

 • typ oraz wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL referer (adres uprzednio odwiedzonej strony internetowej)
 • nazwa hosta urządzenia (adres IP)
 • godzina zapytania serwera,

które następnie są przekazywane na serwer Google w Irlandia i tam zapisywane.

Google Analytics umożliwia zestawianie raportów aktywnościach na naszej stronie internetowej oraz na tematy związane z badaniami rynku. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi. Adresy IP zostaną zanonimizowane, tak aby ich przyporządkowanie było niemożliwe (IP-masking)

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podczas korzystania z przeglądarki na mobilnych urządzeniach, mogą użyć Państo cookie opt-out, żeby zapobiec zapisywaniu danych przez Google Analytics. Pliki Opt-Out-Cookie sprawiają, że podcza kolejnych odwiedzeń stron internetowych Państwa dane osobowe nie zostaną zapisane w systemie. Link do pliku opt-out cookie znajduje się w stopce naszej strony internetowej. Opt-out-Cookie odnosi się tylko do danej przeglądarki i wyłącznie naszej strony internetowej; zostanie on zapisany na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli usuną Państwo wszystkie pliki cookies z przeglądarki internetowej, opt-out-cookie musi ponownie zostać zainstalowany.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych przez Google Analytics znajdą Państwo w panelu Pomocy Gogle Analytics support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Adwords Conversion Tracking

W celach analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania  wykorzystujemy ponadto Google Conversion Tracking. AdWords jest usługą analizującą firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”).

Google Adwords zostawia na Państwa komputerze plik cookie („Conversion Cookie“), o ile dotarli Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem wskazówki Google. Ten plik cookies traci swoją ważność po 30 dniach oraz nie służy identyfikacji tożsamości użytkownika strony internetowej. Jeśli odwiedzają Państwo nasze określone strony, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my oraz Google możemy rozpoznać, iż ktoś kliknął na ogłoszenie i w taki sposób został przekierowany na naszą stronę.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą w związku z tym być monitorowane przez strony internetowe klientów. Ściągnięte za pomocą konwersji pliku cookie informacje służą do tego, aby utworzyć statystyki konwersji klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie. Kliencie Adwords dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekserowani na przewidzianą w danym dniu stronę śledzącą. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, za pomocą których da się zidentyfikować tożsamość użytkowników.

Zapisywanie tego typu plików cookies (conversation cookies) odbywa się zgodnie z art. 6 ust.1 lit f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników strony internetowej w celu optymalizacji zarówno zawartości, jak i również rodzaju własnej reklamy. 

Więcej informacji na temat Google AdWords oraz usługi Google Conversion-Tracking znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mają Państo możliwość ustawienia Państwa przeglądarki w taki sposób, żeby byli Państwo informowani o tym, jakie pliki cookies są zapisywane oraz zezwolić na to wyłącznie w poszeczgólnych przypadkach lub całkowicie zdezaktywować zapisywanie plików cookie, czy też aktywować automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki. Zdezaktywowanie plików cookies może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej.

Klikając w link  nastąpi deaktywacja kodu śledzenia w Google Analytics (Opt-out).

Google Doubleclick

Ponadto możemy system Google DoubleClick, należący do Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, „Google“). DoubleCklick używa plików cookies do wyświetlania reklam, których treść jest dopasowana do użytkowników naszej strony internetowej na podstawie przebiegu wyszukiwań. Pliki cookies rozpoznają, jaka reklama została wyświetlona w Państwa przegladarce oraz czy poprzez tę reklamę dotarli Państwo na stronę oferującą dany produkt. Pliki cookies nie generują jednak żadnych personalnych informacji i nie mogą z nimi zostać powiązane. Jeśli nie chą Państwo otzrymywać reklam na podstawie przebiegu wyszukiwań w internecie, mogą Państwo zdezaktywować opcję wyświetlania reklam Google na stronie www.google.com/settings/ads//. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania danych osobowych przez Google znajdą Państwo na stronie:

http://www.google.com/policies/privacy/

Hotjar

Korzystamy również z usług Hotjar, oprogramowania analitycznego firmy Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa).

Hotjar pozwala na analizowanie zachowań dzięki usługom, takim jak: nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników oraz formularze rekrutacyjne online. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny, które są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar.

Przy pomocy urządzenia oraz przeglądarki użytkownika Hotjar może zbierać poniższe dane:

 • adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika)
 • ruchy użytkownika na stronie
 • adres email oraz imię i nazwisko użytkownika
 • rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki
 • lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie)
 • preferowany język użytkownika
 • data oraz godzina odwiedzin strony internetowej

Hotjar wykorzystuje powyższe informacje do sporządzania raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, jak również oferowanych przez nas usług oraz reklam. Hotjar korzysta z usług trzecich podmiotów, takich jak Google Analytics oraz Optimizely. Owe podmioty trzecie mogą zapisywać informacje, wysyłane przez Państwa przeglądarkę podczas odwiedzin na danej stronie internetowej, m.in. adresy IP oraz pliki cookies. Dla uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu zapisywania i wykorzystywania danych przez Google Analytics oraz Optimazely, należy zapoznać się z polityką prywatności każdego z podmiotów.

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju naszych witryn oraz usług w ramach nich dostępnych.

Korzystając z tej witryny, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych informacji przez Hotjar oraz podmioty trzecie (Google Analytics i Optimizely), zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe działania, mogą Państwo kliknąć poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami ukazanymi na stronie: https://www.hotjar.com/opt-out.

Facebook Pixel

Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu Facebook Pixel, Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwanego dalej "Facebookiem"). Facebook Pixel umożliwia Facebookowi wyświetlanie naszych reklam na Facebooku tylko użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, w szczególności tych, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami online lub niektórymi tematami, produktami. Facebook Pixel pozwala nam sprawdzić, czy użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu na nasze reklamy na Facebooku. Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku za pomocą swojego konta użytkownika, Pani/Pana wizyta na naszej stronie internetowej zostanie zapisana na Pani/Pana koncie użytkownika.

Dane zbierane na Państwa temat są dla nas anonimowe, więc nie dostarczają nam żadnych informacji o tożsamości użytkownika. Facebook może jednak połączyć te dane z Państwa kontem użytkownika w tym serwisie. Nie mamy żadnej kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych zbieranych przez Facebook Pixel.

Piksele Facebooka wykorzystujemy do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do zamieszczania istotnych i interesujących reklam na Facebooku, a tym samym do ulepszania naszych usług, zwiększania ich atrakcyjności dla użytkowników i unikania denerwujących reklam. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO

Mogą Państwo sprzeciwić się zalecanej kolekcji przez Facebook Pixel i wykorzystaniu Państwa danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Na następującej stronie internetowej Facebooka: www.facebook.com/settings. można ustawić rodzaje reklam, które można oglądać na Facebooku. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto można dezaktywować pliki cookie, które służą do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, za pośrednictwem następujących stron internetowych:

optout.networkadvertising.org www.aboutads.info/choices optout.networkadvertising.org wybory/wybory

Pragniemy podkreślić, że to ustawienie jest również usuwane w przypadku usunięcia plików cookie.

Ponadto Facebook podporządkował się umowie Policy Shield zawartej między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Facebook zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności tych osób trzecich można znaleźć na następującej stronie internetowej Facebooka: www.facebook.com/about/privacy.

Mogą Państwo równiez wyłączyć funkcję remarketingu “Custom Audiences” w ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam na następującej stronie internetowej: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Muszą być Państwo zalogowani za Facebooku, żeby zdezaktywować ową funkcję.

Jeśli nie posiadają Państwa konta na Facebooku, mogą Państwo zdezaktywować wyświetlanie reklamy opartej na zachowniu użytkownika na Facebooku na stronie internetowej organizacji European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

YouTube

Używamy na naszej stronie internetowej "Youtube", wtyczkę społecznościową Google Inc, 1600 Amfhitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, do integracji treści platformy społecznościowej Youtube na stronach internetowych naszej strony internetowej.

Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe z wtyczką Youtube, zostanie utworzone połączenie z serwerem Youtube. W ten sposób w serwerze Youtube zostaną zapisane informacje, jaka strona internetowa została przez Państwa odwiedzona.

Jeśli są Państwo zalogowani jako użytkownik Youtube umożliwiają Państwo serworom bezpośrednie dopaowanie przebiegu Państwa wyszukiwań do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowywując się ze strony Youtube.

Używamy YouTube do wyświetlania i oferowania treści i funkcji platformy społecznościowej YouTube na naszej stronie internetowej, tym samym ulepszając naszą ofertę i doświadczenie użytkownika oraz czyniąc ją bardziej interesującą. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO

Aby zapobiec przesyłaniu danych, nie można korzystać z funkcji YouTube. Niemniej jednak zalecamy regularne wylogowywanie się z konta użytkownika po użyciu sieci społecznościowej, zwłaszcza przed aktywowaniem zawartości zintegrowanej, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do profilu u danego dostawcy.

Więcej informacji na temat ochrony danych i ich wykorzystywania przez Youtube można znaleźć na następującej stronie internetowej Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Web Fonts

W celu zapewnienia jednolitego kroju pisma niniejsza strona korzysta z tak zwanych Web Fonts - czcionek udostępnianych przez Google. W momencie ściągania strony Państwa przeglądarka pobiera potrzebne czcionki do pamięci podręcznej, aby prawidłowo wyświetlać teksty i kroje pisma.

W tym celu stosowana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa została pobrana za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek Google gwarantuje zapewnienie jednolitej i odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony prawnie interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera Web Fonts, komputer zastosuje standardowy krój pisma.

Szczegółowe informacje dotyczące czcionek Google dostępne są pod linkiem developers.google.com/fonts/faq i w deklaracji o ochronie danych Google:

https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Nasza strona internetowa korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. SpaDreams jako administrator tej strony internetowej nie ma wpływu na ten transfer danych

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziesz w polityce prywatności Google na stronie: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Matelso Calltracking

Nasza strona internetowa zawiera kod trackingowy matelso, który jest usługą świadczoną przez firmę matelso GmbH, Heilbronner Straße 150, 70191 Stuttgart, Niemcy („matelso”). Matelso jako usugodawca zamieszcza na naszej stronie internetowej numery telefonów, które umożliwiają nam sporządzenie analizy preferencji naszych klientów odnośnie kontaktu z nami. Dane, które są przez nas gromadzone – o ile użytkownik strony internetowej nawiąże z nami połączenie telefoniczne – ograniczają się do numeru dzwoniącego (jeśli taka informacja jest udostępniana), numeru, z którym próbowano się połączyć, daty oraz godziny wykonania połączenia oraz czasu trwania rozmowy telefonicznej. Jeśli dostępne nam dane o naszych klientach to umożliwiają, połączymy dane dotyczące rozmowy telefonicznej z danymi na temat adresu danej osoby (telefontracking). W ramach telefontrackingu owe dane osobowe zostaną przekazane do serwerów matelso, a tam następnie połączone z datami ze strony internetowej oraz zapisane. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych podczas korzystania z usług Matelso znajdą Państwo na stroinie: www.matelso.de/datenschutz/ abrufen.

Emarsys

W celu usprawnienia funkcjonowania naszej strony internetowej oraz komunikacji mailowej z naszymi klientami, korzystamy z usług firmy Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Wiedeń, Austria ("Emarsys"). Ermasys przetwarza dane osobowe zgodnie z naszymi zaleceniami. Ermasys nie ma prawa do użycia w celach własnych danych, które zostały zgromadzone lub opracowane za naszeym zleceniem.

Adres IP Państwa urządzenia końcowego nie zostanie zapisany lub użyty przez Ermasys w celach merketingowych. Adresy IP gromadzone przez serwery Ermasys są zapisywane wyłącznie na krótki okres czasu w celach wykrycia oraz zapobiegania korzystania z Internetu niezgodnego z prawem.

Ermasys zapisuje pliki cookies na Państwa komputerze za pomocą używanej przez Państwa przeglądarki. Owe pliki cookies używane są do ponownego rozpoznania Państwa przeglądarki, co z kolei daje nam możliwość przeanalizowania oraz ewaluacji naszych kampanii marketingowych. Zgromadzone informacje wykorzystujemy w celach optymalizacji naszej strony internetowej oraz mailowego newslettera, przede wszystkim dzięki dopasowaniu naszych ofert oraz informacji do osobistych zainteresowań oraz potrzeb naszych klientów.

Podstawą prawną do zapisywania plików cookies Ermays jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowania użytkowników owej strony internetowej w celu optymalizacji zarówno treści reklamowej, jak również swojej oferty.

Sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych: mogą Państwo wyrazić sprzeciw wocbec gromadzenia danych za pomocą plików cookies oraz ich ewalaluacji poprzec kliknięcie na http://www.scarabresearch.com/privacy/#optout. Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, w Państwa przeglądarce zostanie zapisany anonimowy plik cookie „opt-out“, który prześlę do serwerów Ermasys informację o Państwa sprzeciwie i poprzez to uniemożliwi gromadzenie Państwa danych osobowych. Plik cookie opt-out będzie działał skutecznie do momentu usunięcia go za pomocą narzędzi Państwa przeglądarki. Jeśli usuną Państwo pliki cookies lub skorzystają z innej przeglądarki, system Ermasys nie będzie w stanie rozpoznać, że wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych. Ewentualnie mogą Państwo zmienić ustawienia Pani/Pana przeglądarki, tak, żeby nie akceptowała ona plików cookies.

Ad Up

Informacje na temat ochrony danych osobowych przez Ad Up znajdą Państwo na stronie: www.adup-tech.com/datenschutz/. Pod powyższym linkiem znajdą również Państwo możliwośc skorzystania z opcji Opt-Out.

W celu usprawnienia poszczególnych funkcji naszej strony internetowej korzystamyz usług świadczeniodawcy Ad Up(Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin, Niemcy). Ad Up stosuje technologie, które umożliwiają dostarczenie Państwu interesujących komunikatów reklamowych. W tym celu wykorzystywane są również pliki cookies.

OptinMonster

Korzystamy z usługi OptinMonster, która jest świadczona przez Retyp LLC 5127 NW 24th Dr, Gainesville, FL 32605, USA. OptinMonster umożliwia wyświetlanie reklam typu pop na naszej stronie internetowej wraz z opt-ins. Spersonalizowane dane osobowe będą gromadzone tylko podczas Państwa aktywnośc na stronie (np. podcza rejestracji do newslettera poprzez pop-up). OptinMonster nie zapisuje oweych informacji na swoich serwerach, lecz przesyła je do usługodawcy wskazanego przez naszą firmę. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia danych osobowych przez firmę OptinMonster znajdą Państwo we wskazówkach dotyczacych ochrony danych osobowych OptinMonster: https://optinmonster.com/privacy/

Google Tag Manager

Ta witryna korzysta z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została zdezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat narzędzia Google Tag Manager znajdą Państwo na stronie: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Trusted Shops

Korzystamy z platformy umożliwiającej ocenę naszego serwisu, która jest usługą firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln, Niemcy (www.trustedshops.de). Trusted Shops jest instancją odpowiedzialną za dane osobowe klientów gromadzonych na stronie internetowej Trustpilot. Na stronie Trusted Shops umieszczane są przeanalizowane oceny użytkowników, które są również dostępne na naszej stronie internetowej w postaci tzw. widgetów. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, a także dotyczących zasad korzystania z serwisów Trustes Shops dostępnych jest na stronach (https://www.trustedshops.de/impressum/) oraz (https://www.trustedshops.com/tsdocument/RATING_TERMS_BUYER_de.pdf)

Ausgezeichnet.org

Nasze strony internetowe powiązane są z narzędziem do oceniania jakości świadczonych przez nas usług, opracowywanym przez firmę AUBII GmbH, Alsterufer 34, 20354 Hamburg, Niemcy. Za pomocą owego narzędzia mogą Państwo ocenić naszą firmę na stronie ausgezeichnet.org. Pani/Pana zdanie pozwala nam na rozpoznanie oraz jak najszybsze usunięcie jakichkolwiek nieprawidłowości. Naturalnie cieszymy się z każdej oceny na 5 gwiazdek!! Jesteśmy dumni z tego, że otrzymujemy tak wiele pozytywnych opinii, dlatego też dzielimy się nimi na naszej stronie internetowej. Dla umożliwienia tej funkcji ausgezeichnet.org zapisuje w Państwa przeglądarce pliki cookies, które służą jedynie technicznym celom i nie są używne do rozpoznania Państwa tożsamości.

Jeśli oceniają Państwo nasze usługi na ausgezichnet.org, podstawą prawną do przetrwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Prosimy również o zapoznanie się z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych naszego partnera na stronie https://www.ausgezeichnet.org/datenschutz.

Affilinet

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy komponenty usługodawcy affilinet. Affilinet to niemiecka sieć partnerska oferująca marketing partnerski (affiliate).

Marketing partnerski to internetowa forma dystrybucji, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, tak zwanym merchants (handlowcy) lub advertiser (reklamodawcy), wyświetlanie reklamy, najczęściej wynagradzanej prowizjami za kliknięcia lub za sprzedaż, na stronach internetowych podmiotów trzecich, czyli partnerów handlowych zwanych także affiliates lub publishers. Merchant udostępnia za pośrednictwem sieci partnerskiej narzędzia reklamowe, czyli baner reklamowy lub inne odpowiednie narzędzia reklamy internetowej, które następnie są umieszczane przez partnera (affiliate) na własnych stronach internetowych lub są reklamowane z wykorzystaniem innych kanałów, choćby keyword advertising lub marketingu e-mailowego.

Administratorem sieci Affilinet jest spółka affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Monachium, Niemcy.

Affilinet instaluje pliki cookie w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już wcześniej. Tracking cookie firmy Affilinet nie gromadzi żadnych danych osobowych. Gromadzone są jedynie numer identyfikacyjny partnera (affiliate), czyli partnera reklamowanego potencjalnym klientom, oraz numer porządkowy odwiedzającego stronę internetową i klikanego narzędzia reklamowego. Celem gromadzenia tych danych jest obsługa płatności prowizji między handlowcem (merchant) a partnerem (affiliate) dokonywanych za pośrednictwem sieci partnerskiej, czyli Affilinet.

Zapisywanie „affiliate cookies“ odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes, gdyż tylko dzięki cookies można ustalić wysokość wynagrodzenia affiliate.

Obowiązujące postanowienia w sprawie ochrony danych przez Affilinet są dostępne pod adresem https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

Bing Ads Conversion Tracking

Nasza oferta online wykorzystuje również, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes), śledzenie konwersji firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Jeśli używają Państwo reklamy Microsoft Bing w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, Microsoft Bing Ads umieści cookie na Państwa komputerze. Wówczas możemy się upewnić, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i znalazł się na wcześniej określonej stronie docelowej (strona konwersji). Dowiadujemy się jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing, którzy zostali następnie przekierowani na stronę konwersji. Nie są udostępniane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą Państwo odrzucić przechowywanie plików cookie wymaganych do tego celu, na przykład wyłączając automatyczne przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Na stronie internetowej Microsoftu https//privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement można znaleźć dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności danych i plików cookie używanych dla celów Microsoft Bing. Mogą Państwo również zapobiec śledzeniu Bing Ads poprzez skorzystanie z opcji OptOut. Więcej informacjina ten temat znajdą Państwo na stronie:

http://choice.microsoft.com/de/opt-out.

Sentry

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki Sentry, obsługiwanej przez Functional Software, Inc. dba Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA (“Sentry”). Sentry umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym błędów w aplikacjach internetowych oraz aplikacjach mobilnych, co dostarcza nam informacji niezbędnych do odtworzenia i rozwiązania problemów, jak również umożliwia prawidłowe funkcjonowanie z usług oraz zadowolenie użytkowników odwiedzających naszą stronę i korzystających z naszych usług. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO

Po wejściu na naszą stronę zawierającą wtyczkę Sentry nawiązywane jest połączenie z serwerami Sentry. Przy tym serwer Sentry jest informowany, które strony zostały odwiedzone przez użytkownika.

Sentry jest certyfikowany umową Privacy-Shield oraz gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNDzAAO&status=Active).

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat ochrony danych osobowych na stronie internetowej: https://sentry.io/privacy/.

Amazon AWS

Nasza strona internetowa korzysta z usług hostingowych fimy Dienst Amazon Web Services („AWS“) der Amazon Web Services, Inc., P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA. Gromadzone dane są przede wszystkim w serwerach centrum komputerowego we Frankfurcie nad Menem, które jest certyfikowane przez ISO 27001, 27017, 2018 oraz PCI DSS Level 1. Jednakże z przyczyn technicznych część Państwa danych osobowych moze być opracowywana poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w USA. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, AWS przyłączył się porozumieniu Privacy Shield między Unią Europjeksą a USA. Dodatkowo zawarliśmy umowę z AWS, która ma za zadanie przestrzegać klauzule standardowych umów Komisji Europejskich. Podstawą prawną  jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która uzasadnia nasz interes w bezpiecznym zapisywaniu treści naszych stron internetowych poprzez osoby trzecie oraz w jednoczesnym zredukowaniu kosztów związanych z utrzymywaniem infrastruktury EDV dla naszej strony internetowej.

Nasze bardzo organiczone prawa dostępu oraz owe dane zostaną automatycznie powiązane. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa MoneyMap znajdą Państwo również w naszym oświadczeniu odnośnie bezpieczeństwa na stronie https://www.moneymap.de/sicherheit. AWS przyłączył się do tak zwanego porozumienia Privacy Shield. Więcej informacji na temat AWS oraz polityki prywatności owej firmy dostępnych jest na stronach  https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/, jak również  https://aws.amazon.com/de/privacy/

Yieldlab

Na naszych stronach internetowych korzystami z usługi web trackingu firmy Yieldlab AG, Colonnaden 41 , 20354 Hamburg, Niemcy („ Yieldlab”). W ramach web trackingu Yieldlab używa cookies, które są zapisywane na Państwa komputerze i wykorzsrywane do analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz Państwa wyszukiwań w internecie (tak zwany tracking). Przeprowadzamy ową analizę za pomocą serwisu trackingowego Yieldlab w celu stałej optymalizacji naszej oferty na stronach internetowych oraz zapewnienia lepszej dostępności udostępnianych przez nas treści.

Podczas korzystania z naszych stron internetowych Państwa dane osobowe, takie jak adres IP oraz aktywność wyszukiwań zostaną przesłane do serwerów firmy Yieldlab i następnie opracowane na terenie Unii Europejskiej oraz zapisane. Podstawą prawną do przetwarzania dnaych osobowych jest jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zgromadzone dane zostaną usunięte, jak tylkocel ich grimadzenia zostanie spełniony. Więcej informacji na temat opracowania danych osobowych, jak również celu ich gromadzenia znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Yieldlab: : http://www.yieldlab.de/meta-navigation/datenschutz/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu oraz przesyłaniu Państwa danych osobowych (w szczególności adresu IP), jak również ich przetwarzaniu poprzez dezaktywację wykonywania kodu skryptowego w Państwa przeglądarce, poprzez instalację aplikacji blokującej szyfrowanie skryptu (taką aplikację można znaleźć np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com ), jak również poprzez aktywowanie opcji „Do Not Track“ w ustawieniach Państa przeglądarki.

advolution

Używamy plików cookies uługodawcy Advolution Advolution // digital control GmbH & Co. KG Kaistraße 16a 40221 Düsseldorf, Niemcy), żeby umożliwić ewaluację oraz optymalizację wyświetlanych komunikatów reklamowych zleconych przez klientów firmy Advolution. Dotyczy to np. maksymalnej liczby wyświetleń danego komunikatu reklamowego, którą może zobaczyć użytkownik naszej strony internetowej. Dodatkowo w poszczególnych przypadkach pliki cookies wykorzystywane są przed firmę Advolution do celów statystycznych. Poprzez zamieszczanie plików cookies advolution nie zapisuje żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres mailowych oraz inne informacje na temat tożsamości użytkownika. Wszystkie danesą anonimowe i zawierają jedynie techniczne informacje, między innymi częstotliwość oraz datę wyświetlenia komunikatu reklamowego, używana przeglądarka lub zainstaloway system operacyjny.

Poprzez kliknięcie na link OptOut gromadzenie anonimowych danych zostanie wstrzymane. W takim wypadku advolution zastąpi obecny plik cookie nowym plikiem cookie OptOut. Owy plik cookie OptOut usunie wszytskie dotychczas zapisane informacje włącznie z Państwa adresem IP oraz zapobiega dlaszemu gromadzeniu anonimowych danych. Jeśli ten plik cookie OptOut zostanie usunięty, advolution nie będzie w stanie stwierdzić, że skorzystali Państwo z opcji OptOut. W tym wypadku należy powtórzyć cały proces aktywowania opcji OptOut. Link do OptOut: advolution.de/datenschutz.php

AdTriba

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usług AdTriba świadczonej przez firmę AdTriba GmbH, Veilchenweg 28c, 22529 Hamburg, Niemcy w celu optymalizacji oraz ewaluacji naszej oferty internetowej. AdTriba używa cookies, pliki tekstowe, które zostaną zapisane na Państwa komputerze i wykorzystane do ewaluacji naszej oferty. W celu przeprowadzenia takiej analizy zostaną zgromadzone anonimowe oraz zagregowane dane. Są to przede wszytskim informacje dotyczące połączenia internetowego oraz wyszukiwań na stronie, które są związne z okresem przebywania na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu oraz zapisywaniu danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania osobowych znajdą Państwa w polityce prywatności AdTriba: https://www.adtriba.com/privacy-policy.html

Metody płatności

PayPal

Nasza strona internetowa jest zintegrowana z usługą płatności PayPal. PayPal jest internetowym przedsiębiorstwem oferującym usługi płatnicze (Europe S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg). Wszytstkie płatności realizowane są poprzez Konta Paypal, które są wirtualnymi kontami osób prywatnych oraz firm. Dodatkowo PayPal oferuje możliwość realizowania płatności za pomocą kart kredytowych, jeśli dany użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal prowadzone jest poprzez adres e-mail, dlatego też żadne konto nie posiada klasycznego numeru konta. Dzięki PayPal można wysyłać płatności do osób trzecich oraz samemu je otrzymywać.  Ponadto, PayPal pełni funkcję powiernika oraz oferuje usługi mające na celu ochronę kupujących. Jeśli podczas składania zamówienia na naszej stronie internetowej zostanie wybrana opcja płatności PayPal, dane osoby składającej zamówienie zostaną automatyczne przekazane firmie PayPal. Poprzez wybór tej opcji płatności, osoba składająca zamówienie wyraża zgodę na przesyłanie odpowiednich danych osobowych.

W przypadku danych osobowych przekazywanych serwisowi PayPal chodzi zazwyczaj o imię, nazwisko, adres, adres mailowy, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz inne dane, które są niezbędne do realizacji płatności. Do zrealizowania umowy zakupu konieczne są również dane osobowe związane z danym zamówieniem. Przekazanie danych osobowych naszych klientów ma na celu realizację płatności oraz ochronę przed oszustwem. Przekażemy serwisowi PayPal dane osobowe tylko w prypadku uzasadnionego interesu w przekazaniu owych informacji. Dane osobowe wymieniane między nami a PayPal mogą w pewnych okolicznościach zostać przekazane wywiadowni gospodarczej. Ma to na celu sprawdzenie tożsamości oraz zdolności kredytowej. PayPal może również przekazać dane osobowe partnerskim firmom lub podwykonawcom, jeśli wymagane jest to do spełnienia warunków umowy lub realizacji zamówienia. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie nie narusza skuteczności procesów przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.

Przekazanie Państwa danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 podpunkt a RODO (Zgoda) i art. 6 ust. 1 podpunkt b RODO (Przetwarzanie w celu wykonania umowy). W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Odwołanie nie narusza skuteczności procesów przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.

W celu uzyskania dalszych informacji o prawie ochrony danych osobowych, między innymi wobec agencji kredytowych, prosimy zapoznać się z pełną polityką prywatności publikowanym przez PayPalpal adresem: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Wirecard

Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z rodzaju płatności wirecard, płatność będzie realizowana przez usługodawcę checkoutportal by wirecard, Wirecard UK & Ireland Ltd, 1st Floor Ulysses House,Foley Street Dublin 1, Irlandia, któremu przekażemy Państwa dane związane z procesem oraz realizacją zamówienia (m.in. imię i nazwisko, adres, ewentualnie IBAN, ewentualnie BIC, kwotę przelewu oraz walutę, w jakiej przelew będzie realizowany oraz numer transakcji). Państwa dane zostaną przekazane zgodnie z art.6 ust.1 lit b RODO wyłącznie w celu realizacji płatności z usługodawcą checkoutportal by wirecard. Dane osobowe naszych klientów zostną przekazana i ewentualnie wykorzystane przez serwis wirecard tylko o ile jest to konieczne w celu ustalenia i egzekwowania roszczeń fimy.

Wtyczki mediów socjalnych

Na naszej stronie internetowej znajdują się odniesienia do serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram na podstawie art. 6 ust. 1 z.1 lit f RODO, które mają na ceu szerzenie rozpoznawalności naszej firmy. Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych znajdują się w polityce prywatności właściwego operatora platformy. Obowiązująca na naszej stronie metoda double-click polega na tym, iż dopiero po kliknięciu odpowiedniego przycisku dane (pierwotna strona, ewentualnie nazwa użytkownika, jeżeli jest on zalogowany do odpowiedniej usługi, adres IP) zostaną przesłane do operatora platformy. Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych znajdują się w polityce prywatności właściwego operatora platformy.

Facebook

Używamy przycisku Like („Lubię to”) i przycisku Share („Udostępnij”) („Wtyczki Facebooka”) Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook”), które łączą tę stronę internetową z portalem społecznościowym Facebook. Więcej informacji o funkcji i wyglądzie wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie developers.facebook.com/docs/plugins/.

Przez aktywację wtyczek Facebooka przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczek Facebooka jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki użytkownika. Jednocześnie pewne dane są przesyłane z przeglądarki użytkownika do Facebooka. Dzieje się tak bez względu na to, czy użytkownik kliknie wtyczki Facebooka. Nie mamy żadnej kontroli nad ilością danych zbieranych w ten sposób przez Facebook. Zgodnie z naszym obecnym stanem wiedzy są to następujące dane:

 • odwiedzona strona na naszej stronie internetowej, która zawiera wtyczkę do Facebooka;
 • dane standardowo przesyłane przez przeglądarkę (adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, godzina);
 • w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Facebooka – odpowiedni numer identyfikacyjny Facebooka.

Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia ewentualnych profili użytkowników i musi skontaktować się z Facebookiem, aby skorzystać z tego prawa. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.

Jeżeli są Państwo członkami Facebooka i nie chcą, aby Facebook zbierał Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z danymi o członkostwie przechowywanymi na Facebooku, muszą Państwo wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i ewentualnie usunąć istniejące pliki cookie Facebooka.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również prawa użytkownika i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Twitter

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usług Twittera, należącego do Twitter Inc. (Twitter) Wtyczki Twittera (przyciski tweet) mogą Państwo rozpoznąc dzięki logo Twittera zamieszczonmu na naszej stronie internetowej. Przegląd wszytskich przycisków tweet dostępny jest na poniższej stronie:  https://about.twitter.com/resources/buttons.

Przez aktywację wtyczek Twittera przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość wtyczek Twittera jest przesyłana bezpośrednio z Twittera do przeglądarki użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani, Twitter może odnotować Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej i przypisać tą informację do Pańskiego konta.

Jednocześnie pewne dane są przesyłane z przeglądarki użytkownika do Twittera. Dzieje się tak bez względu na to, czy użytkownik kliknie przycisk Twittera. Nie mamy żadnej kontroli nad ilością danych zbieranych w ten sposób przez Twitter.

Jeżeli są Państwo członkami Twittera i nie chcą, aby Twitter odnotował Państwa odwiedziny na naszejs stronie internetowej, muszą Państwo wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Twitter, jak również prawa użytkownika i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych Twitter https://twitter.com/privacy.

Instagram

Na naszej stronie internetowej korzystamy z tzw. wtyczek socjalnych  („Plugins“) Instagrama, dostarczanych przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“)

Owe wtyczki posiadają np. logo Instagrama w postaci „aparatu Instagrama“.

Przez aktywację wtyczek Instagrama przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczek Instagrama jest przesyłana bezpośrednio z Instagrama do przeglądarki użytkownika. Jednocześnie pewne dane (włącznie z adresem IP) są przesyłane z przeglądarki użytkownika do serweru Instagrama i tam zapisywane, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta na Instagramie lub nie są zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani, Instagram może odnotować Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej i przypisać tą informację do Pańskiego konta. Jeśli na naszej stronie internetowej reagują Państwo interaktywnimi wtyczkami, np. przyciskiem „Instagram“, owa informacja zostanie również przesłana do jednego z serwerów i tam zapisana.

Owe informacje zostaną również opublikowane na Pani/Pana profilu i udostępnione Pani/Pana kontaktom.

Jeżeli są Państwo członkami Instagrama i nie chcą, aby Instagram zbierał Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z danymi o członkostwie przechowywanymi na Instagramie, muszą Państwo wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Instagram, jak również prawa użytkownika i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych Instagrama.

Retargeting

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanej technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej, związanej z zainteresowaniami użytkownika reklamy z reguły jest dla niego atrakcyjniejsze niż reklama, która nie posiada takiego indywidualnego związku. Wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo, bez Państwa zgody nie zostaną zapisane żadne dane osobowe oraz sporządzone żadne profile użytowników z Państwa danymi osobowymi.

GA Audiences

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z GA Audiences, usługi do analizowania reklam, należącej do Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google“),

Dzięki tej technologii użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, zostanie pokazana dopasowana do Państwa reklama na zewnętrznych portalach partnerów Google. W tym celu na używanym przez Państwa urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie, który ma za zadanie analizowanie zachowania użytkownika w sieci, na podstawie którego zostaną przygotowane dopasowane do interesów reklamy oraz rekomendacje produktów. Pliki cookies nie zapisują oraz przetwarzają żadnych danych personalnych. Jeśli nie chcą otrzymywać Państwo reklamy dopasowanej do Państwa interesów, mogą Państwo zdezaktywować wykorzystywanie plików cookies przez Google. W tym celu należy wykonać polecenia zamieszczone na stronie www.google.de/settings/ads/onweb folgen.

Google Analytics Remarketing

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie analizy Google Analytics oraz internetową usługę reklamową Google Remarketing, usługi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Google).

Dzięki Google Analytics Remarketing utworzone docelowe grupy w remarketingu mogą zostać powiązane z funkcjami Google AdWords oraz Google DoubleClick. W ten sposób spersonalizowane, dopasowane na podsrawie wcześniejszych wyszukiwań w Internecie do Państwa interesów reklamy będą wyświetlane na Państwa urządzeniu końcowym (np. telefonie mobilnym), jak również i na innym urządzeniu, np. tablecie lub laptopie.

Jeśli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę, w celu zebrania wyamaganych informacji Google połączy Państwa historię wyszukiwań w przeglądarce oraz w aplikacjach mobilnych z Państwa Google kontem. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym się Państwo zalogowali, będą wyświetlane te same spersonalizowane komunikaty reklamowe.

W celu ulepszenia owej funkcji Google Analytics gromadzi adresy IP uwierzytelnionych użytkowników Google, które natomiast zostaną powiązane z naszymi danymi Google Analytics, żeby zdefiniować i stworzyć grupy docelowe dla spersonalizowanych komunikatów reklamowych na różnych urządzeniach.

Mają Państwo prawy do wyrażenia sprzeciwu wobec remarketingu/targetingu na różnych urządzeniach poprzez zdezaktywowanie spersonalizowanych komunikatów reklamowych w ustawieniach Pańskiego konta Google; www.google.com/settings/ads/onweb/.

Przetwarzanie gromadzonych danych w Państwa koncie Google odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą, którą mogą Państwo wyrazić lub cofnąć (art. 6 ust. 1 S. 1 lit.a RODO). W przypadku gromadzenia danych, które nie są powiązane z kontem Google (ponieważ np. nie posiadają Państwo konta Google lub nie wyrazili Państwo zgody na powiązanie Państwa danych z danymi Google Analytics), Państwa dane osobowe gromadzone są zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO. Na podstawie uzyskanych statystyk możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją  bardziej interesującą dla użytkownika – jest to również uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji dotyczących ochrony daych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Criteo

W celu dostarczenia naszym klientom spersonalizowanych reklam na stronach należących do sieci relamoej Criteo, korszystamy z usług Criteo(Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paryż/Francja).  Używane przez tę technologię pliki cookies nie dostarczają żadnych informacji o tożsamości użytkownika, którego adres IP również nie zostanie zapisany. Mogą Państwo zapobiec korzystaniu z usług Criteo w używanych przez Państwa przeglądarkach, wykonując polecenia zamieszczone na stronie www.criteo.com/pl/. Zwracamy uwagę na fakt, iż w tym wypadku zostanie uruchomiony opt-out-cookie.

Facebook Custom Audiences

Używamy na naszej stronie internetowej "Facebook Custom Audiences", narzędzia do remarketingu Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwanego dalej "Facebookiem"). Facebook Custom Audiences pozwala nam wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach, tak zwane "reklamy na Facebooku", dla osób odwiedzających naszą stronę internetową, gdy odwiedzają oni sieć społecznościową Facebook lub inne strony internetowe, które również korzystają z Facebook Custom Audiences. Korzystając z funkcji "Facebook Custom Audiences", Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka.

 Nie mamy żadnej kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych gromadzonych przez odbiorców na Facebooku.  Na stronie internetowej https://www.facebook.com/privacy/explanation mogą się Państwo zapoznać z założeniami Facebooka dotyczącymi ochroy danych osobowych, zasięgu i rodzaju ich ywkorzystywania, a także możliwości zmiany ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatości.

Wykorzystujemy Facebook Custom Audiences do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do umieszczania dla Państwa odpowiednich i interesujących reklam, a tym samym doskonalenia naszych usług i zwiększania ich atrakcyjności dla użytkowników naszej strony internetowej. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.

Facebook Custom Audiences na Facebooku może zostać dezaktywowana przez zalogowanych użytkowników pod adresem www.facebook.com/settings/. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto można dezaktywować pliki cookie, które służą do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pomocą pliku opt-out-cookie:

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsettings%2F%3Ftab%3D.

Państwa prawa jako osoby, której dane osobowe dotyczą

Mają Państwo następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas, celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania lub planowanego okresu przechowywania, tudzież kryteriów określania czasu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi do organu nadzorczego, pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane od Państwa, istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki i zakresu dotyczącego Państwa oraz pożądanych skutków takiego przetwarzania, jak również Państwa prawa do otrzymania informacji o gwarancjach udzielonych zgodnie z art. 46 RODO w odniesieniu do państw trzecich;
 • prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO: Mają Państwo prawo do natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Państwa i/lub uzupełnienia przechowywanych przez nas niekompletnych danych;
 • prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO: Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli spełnione są wymogi art. 17 ust. 1 RODO. Prawo to nie ma jednak zastosowania w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO: Mają Państwo prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, o ile zweryfikowana zostanie dokładność kwestionowanych danych, jeśli odmówią Państwo usunięcia danych z powodu niedopuszczalnego przetwarzania danych, a zamiast tego zwrócą się Państwo o ograniczenie przetwarzania danych, jeśli Państwa dane są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, po tym jak nie będziemy potrzebować tych danych po osiągnięciu celu, lub jeśli złożą Państwo wniosek o ograniczenie przetwarzania danych z powodu niedopuszczalnego przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO
 • prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO: Mają Państwo prawo do otrzymywania przekazanych nam danych osobowych w uporządkowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne;
 • prawo do odwołania zgody udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 RODO: Mają Państwo prawo do odwołania zgody raz udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania niezwłocznie usuniemy dane, o których mowa, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej
 • prawo do odwołania się na mocy art. 77 RODO: Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkują, pracują lub podejrzewają Państwo naruszenie, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

W razie pytań dotyczących kwestii prawnych oraz Państwa praw jako osób, których dane osobowe dotyczą, moga się Państwo zwrócić do privacy@spadreams.pl.

Zwracamy uwagę na fakt, iż w przypadku takich zapytań musimy upewnić się, że infomacje udzielone nam przez Państwa rzeczywiście odnoszą się do Pani/Pana osoby.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności z czerwca 2018 roku zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji ze względu na nowe wymogi prawne, czy też ulepszenia naszej strony internetowej i oferowanych przez nas usług, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej privacy@spadreams.pl pod kątem aktualizacji. Aktualna polityka prywatności może zostać w dowolnym momencie pobrana na naszej stronie internetowej i wydrukowana.