Polityka podróży zorganizowanej SpaDreams

Standardowy formularz (zgodnie z art. 251 EGBGB) do informowania podróżnych w przypadku zorganizowanej wycieczki przez Fit Reisen Gesellschaft für gesundes Reisen mbH (zgodnie z§651a BGB)

Oferowane Państwu połączenie usług turystycznych jest imprezą turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302 i w związku z tym przysługują Państwu wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.

Fit Reisen Gesellschaft für gesundes Reisen mbH ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie całej imprezy turystycznej. Ponadto Fit Reisen Gesellschaft für gesundes Reisen mbH posiada wymagane prawem zabezpieczenie w celu zwrotu Państwa płatności oraz, jeśli transport jest zawarty w pakiecie, zapewnienia Państwa repatriacji w przypadku jego niewypłacalności. Więcej informacji na temat Państwa najważniejszych praw wynikających z dyrektywy (UE) 2015/2302 w wersji przetransponowanej do prawa krajowego znajdą Państwo na stronie www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de.

Główne prawa wynikające z dyrektywy (UE) 2015/2302:

 • Podróżni powinni otrzymać wszystkie istotne informacje o pakiecie przed zawarciem umowy o podróż zorganizowaną.
 • Przynajmniej jeden organizator jest zawsze odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich usług turystycznych zawartych w umowie.
 • Podróżnym zapewnia się numer telefonu alarmowego lub punkt kontaktowy do kontaktu z organizatorem lub biurem podróży.
 • Podróżni mogą przenieść pakiet na inną osobę - w rozsądnym terminie i ewentualnie za dodatkową opłatą.
 • Podwyżka ceny pakietu jest dopuszczalna tylko w przypadku wzrostu niektórych kosztów (np. ceny paliwa) i tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie przewidziane w umowie, a w każdym razie nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem pakietu. Jeżeli wzrost ceny przekroczy 8% ceny pakietu, podróżny może odstąpić od umowy. Jeżeli organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżenia ceny, jeżeli odpowiednie koszty ulegną zmniejszeniu.
 • Podróżny może odstąpić od umowy bez uiszczania opłaty za anulowanie i otrzymać pełny zwrot wszystkich płatności, jeżeli istotne elementy pakietu, poza ceną, ulegną znacznej zmianie. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za pakiet odwoła go przed jego rozpoczęciem, podróżny ma prawo do zwrotu pieniędzy i w pewnych okolicznościach do odszkodowania.
 • Podróżni mogą odstąpić od umowy bez uiszczania opłaty za odstąpienie, jeżeli przed rozpoczęciem podróży wystąpią wyjątkowe okoliczności, np. jeżeli w miejscu docelowym wystąpią poważne problemy z bezpieczeństwem, które mogą mieć wpływ na podróż.
 • Ponadto podróżni mogą odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za zapłatą rozsądnej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy.
 • Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej istotne elementy imprezy nie mogą być zrealizowane zgodnie z ustaleniami, podróżnemu zostanie zaproponowana rozsądna alternatywa bez dodatkowych kosztów. Podróżny może odstąpić od umowy bez uiszczania opłaty za odstąpienie, jeżeli usługi nie są świadczone zgodnie z umową i ma to znaczący wpływ na świadczenie umownych usług turystycznych, a organizator nie zaradzi tej sytuacji.
 • Podróżny ma prawo do obniżenia ceny i/lub odszkodowania, jeżeli usługi turystyczne nie są świadczone lub są świadczone w sposób nieodpowiedni.
 • Organizator turystyki udzieli pomocy podróżnemu, jeżeli ten znajdzie się w trudnej sytuacji.
 • W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub, w niektórych Państwach Członkowskich, biura podróży, płatności są zwracane. Jeżeli niewypłacalność organizatora lub, w stosownych przypadkach, biura podróży nastąpi po rozpoczęciu imprezy turystycznej, a transport jest częścią tej imprezy, zagwarantowany jest powrót pasażerów do kraju. Fit Reisen Gesellschaft für gesundes Reisen mbH przystąpiło więc do Deutsche Reisesicherungsfonds GmbH. Podróżni mogą zwrócić się do tej instytucji (Sächsische Straße 1, 10707 Berlin, tel.: +49 30 78954770), jeśli odmówiono im świadczeń z powodu niewypłacalności Fit Reisen Gesellschaft für gesundes Reisen mbH.