Protección del pago de nuestros clientes

Bezpieczeństwo płatności naszych klientów

Zgodnie z § 651 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch [Niemieckiego Kodeksu Cywilnego]) każdy operator wycieczek musi być ubezpieczony od niewypłacalności w ramach zabezpieczenia swoich klientów na wypadek upadłości. Firma Fit Reisen/SpaDreams jest ubezpieczona z tego tytułu na kwotę w wysokości 110 milionów euro.

Nazwa firmy ubezpieczeniowej:

R+V Allgemeine Versicherung AG

Raiffeisenplatz

165189 Wiesbaden

 

Ubezpieczenie jest odnawiane co rok.