Klauzula dotycząca zmiany cen przed zawarciem umowy

Informacja o zmianie cen

Podane w katalogu Fit Reisen i na tej stronie ceny są dla wiążące.

Fit Reisen zastrzega sobie jednak prawo do zmiany cen podróży przed zawarciem umowy, w szczególności uzasadnionej następującymi powodami, o których zostaną Państwo poinformowani przed dokonaniem rezerwacji:

  • adekwatna zmiana podanej ceny w przypadku wzrostu kosztów transportu, kosztów poszczególnych usług takich, jak opłaty portowe i lotniskowe lub zmiana kursów walut dotycząca podróży, po opublikowaniu katalogu / informacji na stronie internetowej.

  • zmiana ceny jest również dopuszczalna w przypadku, jeżeli wybrana przez Państwa i oferowana w katalogu / na stronie internetowej impreza turystyczna po opublikowaniu dostępna jest jedynie w przypadku zakupu dodatkowych usług turystycznych (Kontingente).


Podstawa Prawna: § 4 Kodeksu Cywilnego Republiki Federalnej Niemiec, ustawa o obowiązku informowania, aneks z dnia 1.11.08. (§ 4 BGB Informationspflichten-Verordnung, Ergänzung vom 1.11.08.)